Hogeschool van Amsterdam

Filmen en fotograferen op HvA-locaties

De locaties van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen een decor zijn voor film-, foto- en geluidsopnamen. De HvA werkt daar -onder voorwaarden- graag aan mee.

Corona-maatregelen

Er is beperkte beschikbare ruimte in onze gebouwen vanwege corona-maatregelen. Het bieden van onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit. Om een veilige doorstroming te kunnen garanderen worden er slechts beperkt foto en filmopnames toegestaan en dient er een check van de totale bezetting van het gebouw plaats te vinden.

  • De doorlooptijd voor de aanvragen is nu minimaal 10 werkdagen.
  • De groepsgrootte is gemaximaliseerd op 5 personen inclusief cast en crew.
  • Aanvragen van externe partijen worden niet gehonoreerd.
  • Aanvragen dienen te verlopen via onderstaand digitale Aanvraagformulier voor medewerkers en studenten.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Medio september zal het verdere beleid t.a.v. de corona-maatregelen vanaf 1 oktober 2020 worden bepaald.

Voor alle opnamen geldt dat toestemming van de HvA nodig is en dat film of fotografie het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering niet hindert.

De HvA honoreert aanvragen waarbij sprake is van een directe relatie met de hogeschool, zoals een interview met een docent van de HvA of verslaglegging van een activiteit aan de HvA.

Verzoeken van commerciële partijen of verzoeken voor commercieel gebruik worden niet ingewilligd.

Let op: er is één apart formulier voor medewerkers en studenten, en één voor externen, zie onderstaand.

NB. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet deze minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de gewenste opnamedatum worden ingediend.

Gepubliceerd door  Facility Services 6 augustus 2020