Verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers

In de verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers vind je de regels die gelden tussen jou als cursist en de Hogeschool van Amsterdam.

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan mag je binnen 14 dagen na inschrijving die inschrijving ontbinden, zonder dat je daarvoor een reden voor hoeft op te geven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald. Het ontbinden kan via een aangetekende brief of via een e-mail met daar aangehecht een ingevuld herroepingsformulier. Na 14 dagen geldt de annuleringsregeling uit de Algemene Verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 juni 2021