Merkenstrategie en submerken

In het licht van de nieuwe ontwikkelingen hebben we gekozen voor een ‘medium endorsement’ merkenstrategie, waarbij we te allen tijde het moedermerk HvA hanteren, vaak in combinatie met een tweede (sub)merknaam. Beide grootheden presenteren we in balans met elkaar; geen van beide is dominant. We zorgen voor een herkenbare en vindbare HvA, maar geven daarmee ook ruimte aan de veelzijdigheid en veelkleurigheid van de hogeschool, in de vorm van het hanteren van een submerknaam. Een submerknaam die staat voor een specifieke expertise en daarmee gericht een doelgroep aanspreekt.

Vastgestelde submerken

Het HvA-submerkenportfolio is door het CvB vastgesteld. Deze submerken mogen een submerklogo voeren (zie pagina 7 van het huisstijlhandboek).

De vastgestelde submerken voldoen aan de volgende criteria:

  1. Het submerk draagt bij aan versterking van de reputatie van de HvA als grootstedelijke kennisinstelling.
  2. Het vergroot de vindbaarheid en herkenbaarheid voor externe doelgroepen.
  3. Het draagt bij aan het realiseren van de missie en strategische doelen van de HvA.
  4. De kosten die gemaakt worden voor het inrichten en beheren van het submerk zijn proportioneel en te verantwoorden.
  5. De presentatie van het submerk past binnen de design-kaders van de HvA.

Submerk aanvragen

De HvA is in ontwikkeling. Dat kan betekenen dat er nieuwe onderdelen bijkomen, die wellicht ook de status van submerk 'verdienen'. In dat geval kan via de decaan of dienstdirecteur een gemotiveerd verzoek ingediend worden bij het CvB. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van dit formulier.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 februari 2023