Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 27-05-2020 11:00

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen. De richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD zijn hierbij leidend.

Ik ga in september studeren aan de HvA

De HvA houdt zich – net als alle andere hogescholen – aan de coronamaatregelen van het kabinet en aan de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment – mei – is er geen onderwijs mogelijk in de gebouwen van de HvA. Alles gebeurt nu online. We hopen – en verwachten – dat er bij de start van het nieuwe studiejaar meer mogelijk is. Maar we moeten afwachten of dat ook echt zo is.

Bij de start van het nieuwe studiejaar zullen we beperkt gebruik kunnen maken van onze gebouwen. Want iedereen moet rekening houden met 1,5 meter afstand. Dat brengt forse beperkingen met zich mee in bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, bij de ingangen van onze gebouwen, in de liften en trappenhuizen, in de lokalen, etc. We zorgen dat we de beperkte ruimte die er is gebruiken voor onderwijsactiviteiten die echt alleen op locatie kunnen plaatsvinden. De rest gebeurt online. Bij het onderwijs in onze gebouwen zullen we overigens voorrang geven aan het onderwijs voor jou als eerstejaars student.

Reken in het begin op veel online onderwijs en af en toe studeren op locatie. Hopelijk kunnen we later meer in de klas doen. Wij zorgen in ieder geval dat jij je vanaf het begin welkom voelt, je weg kunt vinden en goede begeleiding krijgt in je opleiding bij de HvA. Want we zijn blij dat je bij ons komt studeren en willen jou daarbij zo goed mogelijk helpen.

Voordat je begint met je opleiding hoor je van ons hoe het precies gaat verlopen.

Lessen, toetsen, stages en collegegeld

Onderwijsactiviteiten op locatie vervallen in principe tot en met 31 augustus. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via onlinekanalen. Voor wat betreftpractica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs en toetsing die niet op afstand te realiseren zijn, wordt gekeken naar maatwerk. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. 

Heb je vragen, iets extra’s nodig of wil je gewoon even met iemand praten? De medewerkers van Student Info bieden een luisterend oor en kunnen je verwijzen als dat nodig is. Je kunt bellen (020 – 595 1430) of mailen (studentinfo@hva.nl) met Student Info op werkdagen tussen 14-17 uur. Kijk ook op hva.nl/studerenopafstand. Hier vind je veel tips voor je welzijn, informatie over een gezonde studeerplek (ook met beperkte middelen) en tips om in beweging te blijven.

Onderwijsactiviteiten op locatie vervallen in principe tot en met 31 augustus. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via onlinekanalen. Voor wat betreft toetsing die niet op afstand gerealiseerd kan worden, wordt gekeken naar maatwerk. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. 

Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief. Kijk voor stages in het buitenland onder de rubriek: Reizen voor studie of werk van deze FAQ.

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO.

Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: Servicedesk AC: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen en studievertraging te voorkomen wordt, nu fysiek onderwijs niet mogelijk is, het onderwijs online aangeboden. Daarom blijf je – in lijn met de landelijke regelgeving – collegegeld verschuldigd. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat een artikel over ‘vermindering, vrijstelling en terugbetaling van collegegeld’. In dat artikel is bepaald dat is bepaald dat het gedeeltelijk of geheel terugbetalen van collegegeld zonder uitschrijving verboden is.

Gebouwen en activiteiten

Nu er voorlopig geen onderwijs op locatie gegeven kan worden, is het niet nodig om alle gebouwen open te houden. Daarom zijn de gebouwen gesloten. Er wordt op sommige plaatsen wel gewerkt om cruciale functies te kunnen borgen: de Leeuwenburg, het Wibauthuis en het Nicolaes Tulphuis blijven open van 08:00 tot 18:00 uur. Ook blijven de openbare studieplekken in deze gebouwen beschikbaar voor studenten die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren. Voor het Wibauthuis geldt dat de bovenste verdiepingen 4 t/m 12 niet meer toegankelijk zijn. In het weekend zijn alle gebouwen dicht.

Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.

Voor de Amstelcampus dien je tussen 08:00 en 18:00 uur een verzoek in te dienen bij de beveiliger achter de balie van het Wibauthuis. Een surveillant of beveiliger loopt dan met je mee. Voor het Dokter Meurerhuis kan contact worden opgenomen met de meldkamer (020 5256260). Dat moet minstens twee uur van te voren zodat de surveillant tijdig op locatie kan zijn. De Fraijlemaborg is gesloten vanwege de derde en laatste verbouwingsfase die tot en met de start van het aankomende studiejaar duurt.

Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.

De bibliotheek leent beperkt boeken uit. Aanvragen van materiaal gebeurt online en voor het afhalen maak je een afspraak. Op de informatiepagina van de bibliotheek kun je precies lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Daarnaast zijn er in de gebouwen van de HvA die open zijn (LWB, WBH en NTH) openbare studieplekken beschikbaar. Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.

De bibliotheek heeft een eigen informatiepagina waar je met al je vragen terecht kan, ook over het inleveren van materialen die je nu nog in je bezit hebt. 

Onderwijsbijeenkomsten en overige evenementen op de locaties van de HvA gaan tot en met 31 augustus niet door. Dat geldt ook voor evenementen van studieverenigingen. 

FLOOR bekijkt per programma of een vervangende datum mogelijk is. Houd hva.nl/floor hiervoor in de gaten.

Houd hun updates in de gaten via Instagram of Facebook

Houd updates in de gaten via crea.nl.

Sluiting HvA en thuiswerken (medewerkers)

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden,  kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook de mijnhva-pagina Thuiswerken onder het kopje: Zorgen voor Elkaar

Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden zullen de medewerkers vanaf 13 april verder informeren en de bestellijsten verspreiden. Voor spullen die eventueel al aangeschaft zijn wordt alsnog een bruikleenovereenkomst opgesteld.

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

Bestaande reiskostenvergoedingen blijven ongemoeid ongeacht het werken vanuit huis. Wijzigingen in reiskosten in deze periode zijn niet toegestaan. Nieuwe medewerkers gaan reiskosten ontvangen zodra zij het woon-werk verkeer aanvangen. 

In principe werkt iedereen thuis. En we reizen zo min mogelijk. Uitsluitend wanneer dat nodig is om cruciale processen en faciliteiten te waarborgen, komen we naar de HvA. Bij afwijking van deze afspraken neemt de medewerker contact op met zijn of haar leidinggevende.

 

We willen voorkomen dat we, als de richtlijnen van het rijk en het RIVM daartoe zouden noodzaken, telkens moeten besluiten onderwijs op afstand en thuiswerken te continueren. Daarom hebben we het omgedraaid: we zullen de ruimte die eventueel geboden wordt optimaal benutten. Dat betekent dat de HvA zal besluiten over tijdstip en de randvoorwaarden voor veilige, gefaseerde, terugkeer van studenten en werkhervatting van medewerkers op fysieke locaties op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. We verwachten eind april, half juni en eind augustus nadere besluiten te nemen.

Als de omstandigheden thuis om welke reden minder geschikt zijn voor thuiswerken overleggen leidinggevende en medewerker(s) over een passende oplossing. Kijk ook voor meer informatie op mijnhva.nl/thuiswerken

 

De HvA vergoedt vooralsnog geen extra kosten voor kinderopvang. Het Ministerie van OCW heeft besloten dat iedereen die nodig is voor de continuïteit van het onderwijs -ook docenten in het hoger onderwijs- tot de cruciale beroepsgroepen wordt gerekend. Dus docenten en medewerkers die nodig zijn voor de continuïteit van het onderwijs mogen hun kinderen naar school of opvang brengen als er thuis geen andere opvangmogelijkheid is (noodopvang), zonder extra kosten. Dat beide ouders een vitaal beroep moeten uitoefenen om recht te hebben op kinderopvang, is geen harde eis. Wanneer een van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Kijk op deze site voor alle veel gestelde vragen over dit onderwerp. 

Een medewerker die op de werkplek moet zijn en die niet met het openbaar vervoer naar het werk kan komen, kan contact opnemen met:

Hoofd bedrijfsbureau FS:           

Joost Klaasen | J.P.Klaasen@uva.nl | 06 46 996 662

Contractmanagement parkeren (Q-park):

Mohamed Zemmouri | m.k.zemmouri@hva.nl | 06 11 216 777

Operationeel contactpersoon FS Wibautstraat:

Mark van der Horst | m.van.der.horst@hva.nl | 06 21 158 277

Operationeel contactpersoon FS Leeuwenburg:

Jeroen Wagenaar | j.j.s.wagenaar@hva.nl | 06 10 775 494

 

Zie ook: lemma parkeren AZ-lijst

Wanneer er sprake is van ziekte van een naaste en je genoodzaakt bent om de verzorging op je te nemen, bestaat de mogelijkheid voor medewerkers om (kortdurend) zorgverlof op te nemen. Het kortdurend zorgverlof is per jaar ten hoogste twee maal de feitelijke werktijd per week. Deze periode kan worden verlengd als de aanwezigheid van de werknemer bij de zieke noodzakelijk is. Dit moet blijken uit een geneeskundige verklaring. Tijdens het (kortdurend) zorgverlof wordt het salaris volledig doorbetaald. (zie ook info A-Z lijst > Verlof)

Zeker. Als het ingewikkeld is om thuis te werken (omdat de aard van het werk dat verhindert) en je hebt geen toegang tot een werkplek bij de HvA kun je overwegen om verlof op te nemen of DI-uren te besteden. Los dit vraagstuk op in je team en met je leidinggevende. Dit doe je alleen als je zelf actief vakantieverlof registreert.

Reizen voor studie of werk

Vanuit de HvA vinden tot nader order geen reizen plaats naar het buitenland voor studie of werk. Andersom komen studenten uit het buitenland nu niet naar de HvA.

Nee. Er vinden tot nader order geen reizen plaats voor studie of werk. Als je toch op eigen gelegenheid tegen het landelijke advies en de richtlijnen van de HvA afreist naar het buitenland om je stage te starten of te hervatten is het belangrijk dat je je realiseert dat je daar geen studiepunten voor krijgt omdat het geen door de HvA verzorgde onderwijsactiviteit is.

Er wordt tot nader order niet meer gereisd naar het buitenland.
 

Stuur een e-mail naar servicedesk-ac@hva.nl o.v.v. 'annulering reis' en het declaratienummer. De HvA brengt het bedrag dat je hebt teruggekregen van de reisorganisatie of annuleringsverzekering in mindering op je eerstvolgende salaris. Je hoeft het bedrag dus niet over te maken aan de HvA of een negatieve declaratie in te dienen.
 

Over privéreizen beslist iedereen zelf. De HvA raadt echter af om naar het buitenland te reizen. 

Ik ben in het buitenland

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland.  

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland.

Aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Terugkeer uit het buitenland

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland. 
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van de rijksoverheid.

Bindend Studie Advies (BSA)

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

De examencommissie van je opleiding brengt normaal aan het einde van het eerste jaar het bindend studieadvies uit. Als je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten hebt gehaald, kan je de opleiding niet vervolgen. Vanwege de coronamaatregelen wordt dat veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Daarvan mogen studenten natuurlijk niet de dupe worden.

Als de opleiding niet goed genoeg gevolgd kan worden, is er (net zoals bij persoonlijke omstandigheden zoals ziekte) de mogelijkheid het studieadvies een keer op te schorten. De examencommissie geeft daarom, wanneer je minder dan 50 studiepunten hebt weten te behalen, dit studiejaar géén studieadvies af. Dat wordt uitgesteld naar volgend jaar. Dat betekent dat elke huidige eerstejaarsstudent volgend jaar de opleiding kan voortzetten. Als je 50 studiepunten of meer hebt behaald, ontvang je aan het einde van het studiejaar wel een positief studieadvies.

Voor deze en andere vragen kun je het beste contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider

Als je studieadvies aan het einde van het studiejaar 2019-2020 wordt opgeschort, geldt volgend studiejaar als regel dat je voor een positief studieadvies de propedeuse (en bij een AD de eerste 60 EC) moet hebben behaald. Het is belangrijk dat je je daarop richt. Vakken uit het 2de jaar (de hoofdfase) tellen voor het bindend studieadvies niet mee.

Als je aan het einde van het studiejaar 2020-2021 de propedeuse (of de eerste 60 EC van een AD) niet hebt behaald, krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je toch met deze opleiding stoppen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat ook dan de examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden waren die gevolgen hadden voor je studievoortgang. En als ook volgend studiejaar 2020-2021 het onderwijs nog negatief wordt beïnvloed door de coronamaatregelen, weegt de examencommissie dat ook mee. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact met de studentendecaan op.

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

Alle opleidingen doen hun uiterste best om het onderwijs, maar ook de tentamens, zoveel mogelijk door te laten gaan. We adviseren je vooral te blijven proberen het onderwijs te volgen en tentamens te behalen. We beperken zo samen de studievertraging. En het helpt je om volgend studiejaar je propedeuse te halen. Deze moet je immers hebben gehaald (of bij een AD de eerste 60 EC) om door te mogen gaan.

Het is mogelijk om je uit te schrijven. Je doet dat met een verzoek via Studielink, je kunt dan worden uitgeschreven per de 1ste dag van de volgende maand. Uitschrijven heeft veel gevolgen: je krijgt geen studiefinanciering meer, je OV-kaart vervalt en eventuele rechten op je studentenkamer ook.  Voor je studiefinanciering en je OV-kaart moet je je tijdig afmelden bij DUO, zie hiervoor ook de uitleg over uitschrijven op de website. Als je je uitschrijft vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen kun je over de periode van uitschrijving geen beroep doen op extra voorzieningen van DUO.
De HvA spant zich in om onderwijs en tentamens te blijven aanbieden en je studievertraging te beperken. Ons advies is je dus zeker niet zomaar uit te schrijven en goed over de gevolgen na te denken. Je kan dit bespreken met je studieloopbaanbegeleider.

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

Als je nog maar weinig studiepunten hebt gehaald, of denkt dat de kans op een negatief bindend studieadvies best wel groot zou zijn geweest, is het natuurlijk toch de vraag of jij wel bij de goede opleiding zit. Je kan volgend jaar doorstuderen omdat het studieadvies wordt opgeschort, maar het is aan jou te bepalen of dat een goed idee is. De opleiding ondersteunt je daar graag in. Je kan allereerst in gesprek met je studieloopbaanbegeleider over mogelijke keuzes en andere opleidingen, of over een goed studieplan. Dat geldt natuurlijk ook als je wel goede studieresultaten hebt behaald, maar toch twijfelt aan je keuze.

Voor tweedejaars studenten 

De algemene opschorting van het studieadvies geldt alleen voor eerstejaars studenten. Ben je tweedejaars en is jouw studieadvies vorig jaar opgeschort, dan zal de examencommissie na de tentamens van blok 4 deze zomer wel een (definitief) studieadvies aan jou uitbrengen. Als je dan de propedeuse (of bij AD de eerste 60 EC) hebt gehaald: goed nieuws, dan krijg je een positief advies en kan je de opleiding blijven volgen.

Heb je vorig jaar een positief studieadvies gehad, dan krijg je geen nieuw advies en kun je de opleiding gewoon blijven volgen.

Als vorig jaar jouw studieadvies is opgeschort en je er niet in slaagt jouw propedeuse in het tweede jaar te behalen, dan beoordeelt de examencommissie jouw specifieke situatie. De examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte) zijn, die jouw studievoortgang hebben beïnvloed. Maar natuurlijk wordt er ook gekeken of je bepaalde vakken niet kón behalen door de coronamaatregelen. Als dat verklaart waarom je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, kun je ook je opleiding vervolgen. Als je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, en dat houdt géén verband met de coronamaatregelen of persoonlijke omstandigheden, dan krijg je wel een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact op met de studentendecaan.

Heb je vorig jaar een positief studieadvies gehad, dan krijg je geen nieuw advies en kun je de opleiding gewoon blijven volgen.

Voor tweedejaars studenten 

Als je nu nog vakken uit de propedeuse moet halen (of binnen de eerste 60 EC bij een AD) is het dus heel belangrijk dat je het onderwijs blijft volgen en de tentamens aflegt. Als je ze zonder goede reden mist, krijg je een negatief advies en kan je de opleiding niet vervolgen.

Overige vragen

Voor vragen over jouw persoonlijke, individuele situatie met betrekking tot je studie of stage kun je contact opnemen met je opleiding.

Voor algemene vragen over hoe de HvA omgaat met de coronasituatie kun je mailen naar coronainfo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 mei 2020