Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 12-10-2021

Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14 september gemeld dat per 25 september de anderhalvemetermaatregel voor heel Nederland vervalt. Voor het hoger onderwijs verdwijnt de mondkapjesplicht, die nu nog geldt bij verplaatsingen in de gangen en lift. En per 25 september verdwijnt ook de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Voor tentamens geldt dat zelfs al vanaf 20 september. De hygiëneregels blijven van kracht.

NIEUWE COLLEGEJAAR 2021-2022

Start jij in september met je opleiding? Alle informatie over je introductie, boekenlijst, rooster en veel meer vind je op hva.nl/sterkvanstart.

Alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen weer plaatsvinden op de onderwijslocaties. Dat betekent dat voor studenten en medewerkers het rooster daarop is ingericht en de normale aanwezigheidsplicht weer geldt. Alleen in bijzondere gevallen zoals quarantaine, thuisblijven bij klachten of buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, kunnen opleidingen zoeken naar extra mogelijkheden om iedereen onderwijs te laten volgen.

Voor alle medewerkers geldt vanaf 25 september: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden, dat mag natuurlijk nog wel. Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Vanaf 25 september blijven alleen de hygieneregels van kracht en wordt geadviseerd gebruik te maken van zelftesten.

Nee, je hoeft geen vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag te laten zien om toegang te krijgen tot de gebouwen van de HvA.

Studenten: Neem in dat geval contact op met de studieadviseur van je opleiding.

Medewerkers: Neem in dat geval contact op met je leidinggevende.

Of je niet naar het tentamen mag komen kun je beoordelen op de site van het RIVM . Als je op basis van die beoordeling besluit niet te kunnen komen neem je contact op met de studentendecaan om dit te melden en uit te leggen en dat je het tentamen niet kan maken. Bij deze persoonlijke omstandigheden hanteren we dezelfde regels als bij ziek zijn. Als het de eerste gelegenheid is dan kan je aan de herkansing meedoen. Als het een herkansing is dan kan je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een extra tentamengelegenheid. De studentendecaan kan je begeleiden bij het vinden van een passende oplossing.

Mocht je door quarantaineverplichtingen niet in staat zijn een tentamen te maken dan gelden de ‘normale’ herkansingsmogelijkheden. Voor elk tentamen wordt maximaal één herkansing georganiseerd.

ZELFTESTEN

Het ministerie van OCW biedt studenten en docenten gratis zelftesten aan via www.zelftestonderwijs.nl. Hiermee kun je voor jezelf en voor anderen uitsluiten dat je besmet ben met covid. OCW raadt studenten en medewerkers aan om minimaal twee keer per week een zelftest te gebruiken. Het testen is niet verplicht. De zelftesten komen beschikbaar via SURF.

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de zelftesten op de website van het RIVM.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

(THUIS)WERKEN

Voor alle medewerkers geldt vanaf 25 september: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden, dat mag natuurlijk nog wel. Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Er is een speciale pagina ingericht op mijnhva over thuiswerken. https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl . Daar vind je alles wat je moet weten om zo prettig mogelijk (samen) te werken, hulp bij gezondheid en vitaliteit, digitale veiligheid en regels en adviezen bij ziekte, verzuim en verlof.

Mochten de omstandigheden toch niet geschikt zijn, overleg dan met je leidinggevende. Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook MijnHvA-pagina Thuiswerken,

GEBOUWEN

Ja, het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14 september gemeld dat per 25 september de anderhalvemetermaatregel voor heel Nederland vervalt. Voor het hoger onderwijs verdwijnt de mondkapjesplicht, die nu nog geldt bij verplaatsingen in de gangen en lift. En per 25 september verdwijnt ook de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Voor tentamens geldt dat zelfs al vanaf 20 september. De hygiëneregels blijven van kracht.

Vanaf 25 september zijn er geen aanvullende regels meer in de gebouwen van de HvA. Wel gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:

  • Blijf thuis als jij (of een van je huisgenoten) verkouden bent of koorts hebt.
  • Was regelmatig je handen.
  • Nies of hoest in je elleboog.

De luchtventilatie in de gebouwen van de HvA is met de laatste inzichten van het RIVM nogmaals zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van de HvA voldoen aan deze eisen.

EVENEMENTEN

Het evenementenprotocol wordt aangepast aan de laatste versoepelingen en regels en verschijnt binnenkort hier. Activiteiten die onderwijsgerelateerd zijn, zoals open dagen, kunnen vanaf 25 september weer voor meer dan 75 personen worden georganiseerd en zonder anderhalve meter. Ook hier geldt dat we blijven kijken naar een vorm van blended, waarbij we delen online en delen fysiek organiseren.

Heb je nog vragen over het organiseren van een evenement, bel (020 595 1403) of mail (servicedesk-fs@hva.nl) dan met de servicedesk FS.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN -REIZEN

Tweede semester 2021/2022

Er is besloten om de voorwaarden die gelden voor het huidige semester wat betreft het internationale mobiliteit van studenten en medewerkers nagenoeg te continueren voor het tweede semester van dit studiejaar. Meer informatie.

Eerste semester 2021/2022

De HvA heeft ook besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2021-2022. Meer informatie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 oktober 2021