Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 24-08-2020 10:00

De HvA zet in het nieuwe studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit van de HvA-gebouwen echter beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt.

Alle informatie vind je hier: https://www.hva.nl/studerenopafstand

(THUIS)STUDEREN

Vanwege de coronamaatregelen verloopt de start van jouw opleiding in september anders dan eerdere jaren. We begrijpen dat je hierover vragen hebt. We zijn druk bezig om je ook nu een goede start op de HvA te geven. Op deze pagina vind je alle informatie én de meest gestelde vragen en antwoorden: https://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/start-studiejaar/start-studiejaar.html

Specifieke informatie krijg je vanuit jouw opleiding. Heb je een vraag hebt over lessen, toetsen, stagelopen of afstuderen? Dan kan je ook zelf contact opnemen met jouw opleiding of jouw docent. Zie verder https://www.hva.nl/studerenopafstand/je-onderwijs/lessen-toetsen-stages.html

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Zie verder: https://www.hva.nl/studerenopafstand/samen-veilig-studeren/samen-veilig-studeren.html

(THUIS)WERKEN

In principe werkt iedereen thuis en reist zo min mogelijk. Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Alle informatie over veilig werken op de campus vind je hier: https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl/Paginas/Veilig-werken-op-de-campus.aspx

Ja, er is een speciale pagina ingericht op mijnhva over thuiswerken. https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl . Daar vind je alles wat je moet weten om zo prettig mogelijk (samen) te werken, hulp bij gezondheid en vitaliteit, digitale veiligheid en regels en adviezen bij ziekte, verzuim en verlof.

Dan overleg je met je leidinggevende over een passende oplossing. Kijk ook op mijnhva.nl/thuiswerken

Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook mijnhva-pagina Thuiswerken, onder het kopje Zorgen voor elkaar: https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl/Paginas/Zorgen-voor-elkaar.aspx

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

Bestaande reiskostenvergoedingen blijven ongemoeid ongeacht het werken vanuit huis. Wijzigingen in reiskosten in deze periode zijn niet toegestaan. Nieuwe medewerkers ontvangen reiskosten zodra zij naar het werk gaan reizen.

GEBOUWEN

De HvA zet in het nieuwe studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit van de HvA-gebouwen echter beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt. Meer informatie over de openingstijden vind je hier: https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/facility-services/openingstijden/openingstijden.html

Ga je naar één van de campussen? Lees en bekijk hier hoe we samen veilig studeren: https://www.hva.nl/studerenopafstand/samen-veilig-studeren/samen-veilig-studeren.html

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Zie verder: https://www.hva.nl/studerenopafstand/samen-veilig-studeren/samen-veilig-studeren.html

In principe werkt iedereen thuis en reist zo min mogelijk. Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Alle informatie over veilig werken op de campus vind je hier: https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl/Paginas/Veilig-werken-op-de-campus.aspx

Om veilig te kunnen werken en studeren willen we je vragen je aan onderstaande afspraken te houden, zodat we met elkaar een veilige studeer- en werkomgeving creëren:

 • Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Ben je docent? Dan is het verzoek om aan het eind van je les studenten te vragen de gebouwen te verlaten als ze geen vervolglessen meer hebben. Op deze manier kan het andere onderwijs ongehinderd doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen
 • Neem altijd je medewerkerspas mee om in- en uit te checken. Zo weten we hoeveel mensen in de gebouwen zijn en kunnen we veilig werken.
 • Kom als dat kan met de fiets, brommer/scooter of lopend, zodat we het openbaar vervoer ontzien.
 • Volg de aanwijzingen en looproutes. Minder dan zes verdiepingen? Neem dan s.v.p. de trap.
 • Help mee de gebouwen schoon te houden. Laat daarom je werkplek en lesruimte na gebruik schoon achter. Voor schoonmaakspullen is gezorgd.

En verder gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:

 • Blijf thuis als jij (of een van je huisgenoten) verkouden bent of koorts hebt.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (STUDENTEN)

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.

Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

FACILITEITEN

EVENEMENTEN

Het organiseren van evenementen is mogelijk, mits deze:

 • nauw gerelateerd zijn aan onderwijs en onderzoek;
 • passen binnen de beperkte capaciteit en binnen de geldende restricties;
 • worden voorbereid in goede afstemming met de betrokkenen (met name op beheergebied).

Om de doorstroom van ingangen, liften en trappen maximaal voor onderwijs en onderzoek en voor medewerkers te gebruiken zijn overige evenementen tot nader bericht niet mogelijk.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (STUDENTEN)

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.
Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (MEDEWERKERS)

Ga eerst in DSPM na of je gebruik kunt maken van een bestaande voorziening van de HvA. Kom je hier niet voor in aanmerking? Als je een arbeidsovereenkomst met de HvA hebt (en niet in dienst bent via een uitzendbureau, detachering, payrolling of als ZZP’er) kom je misschien in aanmerking voor een kostenvergoeding uit het noodfonds medewerkers. Neem hiervoor contact op met je leidinggevende, of kijk op https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl

Stuur een e-mail naar servicedesk-ac@hva.nl o.v.v. 'annulering reis' en het declaratienummer. De HvA brengt het bedrag dat je hebt teruggekregen van de reisorganisatie of annuleringsverzekering in mindering op je eerstvolgende salaris. Je hoeft het bedrag dus niet over te maken aan de HvA of een negatieve declaratie in te dienen.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN - REIZEN

In het eerste semester van het studiejaar 2020/2021 wordt er geen fysiek onderwijs aangeboden voor inkomende en uitgaande studenten. Dit geldt zowel voor EU- als voor niet-EU landen. Opleidingen beslissen zelf over het al dan niet doorgaan van de eigen (internationale) minoren of het vervangen van onderwijs voor studenten die geen internationale minor aan de HvA kunnen volgen.
Inkomende studenten die in Nederland zijn gebleven sinds de coronacrisis hebben toestemming van de decaan nodig om de studie aan de HvA in het eerste semester te vervolgen. Vanzelfsprekend dient deze groep studenten te voldoen aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum en verblijfsvergunning.
Voor uitgaande HvA-studenten geldt, dat opleidingen proberen om in overleg met de studenten en de partnerinstelling de uitwisseling te verplaatsen van het eerste naar het tweede semester van 2020/2021.
Voor uitzonderlijke gevallen geldt er een coulanceregeling. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de decaan van de faculteit.

Internationale stages in het eerste semester van 2020/2021 worden opgeschort. Alleen internationale stages die een verplicht onderdeel zijn van het curriculum en waarvoor geen redelijk lokaal alternatief is, kunnen doorgaan. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • Richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de ‘kleurcode’ van het land (alleen groen of geel);
 • Inschatting van de overheid, de opleiding en de student dat het land veilig is;
 • De student maakt in overleg met de opleiding een studieplan waarin veiligheid, verzekering en kwaliteit van onderwijs geborgd zijn;
 • Studenten accepteren het risico dat zij zelf de kosten dragen voor terugkeer naar Nederland, in het geval het land code oranje of rood krijgt vanwege een tweede uitbraak van het virus;
 • De decaan keurt het studieplan goed.

Voor uitzonderlijke gevallen geldt er een coulanceregeling. Daarover beslist de decaan van de faculteit waar de opleiding onder valt. Over stages in het tweede semester van studiejaar 2020/2021 wordt uiterlijk in oktober 2020 een besluit genomen.

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in het eerste semester van 2020/2021. Ten eerste gelden er door de overheid opgelegde reisbeperkingen. Op deze website:https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx kun je zien of en hoe je naar Nederland kunt reizen. Neem bij twijfel contact op met het immigration office van de HvA: immigration@hva.nl

Reizigers die uit bepaalde landen (terug) komen naar Nederland krijgen het dringend advies om 2 weken in zelfquarantaine te gaan direct na aankomst.


Daarnaast moet het onderwijs aan de reguliere kwaliteitseisen voldoen en de student moet volledig toelaatbaar zijn. Tenslotte gelden er voorwaarden met betrekking tot veiligheid, legaliteit en het borgen van risico’s als visumaanvraag, verzekering en huisvesting in Amsterdam. In het geval dat degree seeking studenten niet naar Nederland kunnen reizen, of dat er geen fysiek onderwijs op de campus mogelijk is, zorgt de opleiding voor alternatief of vervangend onderwijs.

Ten aanzien van internationale docent- en stafmobiliteit geldt terughoudendheid tot en met het eerste semester van 2020/2021, ook als de richtlijnen van de overheid versoepeld worden. Bij uitzondering en in individuele gevallen vragen medewerkers toestemming aan hun decaan voor internationale werkreizen. HvA-werknemers die momenteel in het buitenland verblijven, mogen wel naar Amsterdam komen. Vanzelfsprekend dient voldaan te zijn aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum , en verblijfsvergunning en dienen de richtlijnen van de overheid in acht te worden genomen.. Medewerkers kunnen gebruik maken van nieuwe vormen van virtuele mobiliteit in Erasmus+ subsidieprogramma.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 augustus 2020