Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 08 01-2021 14.20

De HvA zet dit studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt,, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt.

Alle informatie vind je hier: https://www.hva.nl/studerenopafstand

(THUIS)STUDEREN

Heb je een vraag hebt over lessen, toetsen, stagelopen of afstuderen? Neem dan contact op met jouw opleiding of docent. Zie verder ook onze site over studeren op afstand.

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Meer informatie

(THUIS)WERKEN

In principe werkt iedereen thuis en reist zo min mogelijk. Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Alle informatie over veilig werken op de campus vind je hier.

Ja, er is een speciale pagina ingericht op mijnhva over thuiswerken. https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl . Daar vind je alles wat je moet weten om zo prettig mogelijk (samen) te werken, hulp bij gezondheid en vitaliteit, digitale veiligheid en regels en adviezen bij ziekte, verzuim en verlof.

Dan overleg je met je leidinggevende over een passende oplossing. Kijk ook op mijnhva.nl/thuiswerken

Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook MijnHvA-pagina Thuiswerken, onder het kopje Zorgen voor elkaar.

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

GEBOUWEN

De HvA zet dit studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit van de HvA-gebouwen echter beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt. Meer informatie over de openingstijden

Ga je naar één van de campussen? Lees en bekijk hoe we samen veilig studeren.

​Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van een mondkapje sinds 1 december. Iedereen die door gebouwen loopt, draagt een mondkapje. Het mondkapje kan af tijdens de les, als iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Verplaats je naar een andere plek? Dan moet het mondkapje weer op, dus ook als je van de ene naar de andere werkplek loopt.

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Meer informatie

In principe werkt iedereen thuis en reist zo min mogelijk. Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Alle informatie over veilig werken op de campus

Om veilig te kunnen werken en studeren willen we je vragen je aan onderstaande afspraken te houden, zodat we met elkaar een veilige studeer- en werkomgeving creëren:

 • Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Ben je docent? Dan is het verzoek om aan het eind van je les studenten te vragen de gebouwen te verlaten als ze geen vervolglessen meer hebben. Op deze manier kan het andere onderwijs ongehinderd doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen.
 • Bij verplaatsingen in de gebouwen (gangen, trappen, liften) is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht.
 • Neem altijd je medewerkerspas mee om in- en uit te checken. Zo weten we hoeveel mensen in de gebouwen zijn en kunnen we veilig werken.
 • Kom als dat kan met de fiets, brommer/scooter of lopend, zodat we het openbaar vervoer ontzien.
 • Volg de aanwijzingen en looproutes. Minder dan zes verdiepingen? Neem dan s.v.p. de trap.
 • Help mee de gebouwen schoon te houden. Laat daarom je werkplek en lesruimte na gebruik schoon achter. Voor schoonmaakspullen is gezorgd.

En verder gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:

 • Blijf thuis als jij (of een van je huisgenoten) verkouden bent of koorts hebt.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.

De HvA volgt de RIVM-richtlijnen als het gaat om ventilatie en het onderhoud aan installaties.

Medewerkers vinden hier actuele informatie over ventilatie

Studenten lezen hier meer over ventilatie

FACILITEITEN

EVENEMENTEN

Het organiseren van evenementen is mogelijk, mits deze:

 • nauw gerelateerd zijn aan onderwijs en onderzoek;
 • passen binnen de beperkte capaciteit en binnen de geldende restricties;
 • worden voorbereid in goede afstemming met de betrokkenen (met name op beheergebied).

Om de doorstroom van ingangen, liften en trappen maximaal voor onderwijs en onderzoek en voor medewerkers te gebruiken zijn overige evenementen tot nader bericht niet mogelijk.

Meer informatie kun je vinden in de AZ-lijst

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (STUDENTEN)

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.
Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (MEDEWERKERS)

Ga eerst in DSPM na of je gebruik kunt maken van een bestaande voorziening van de HvA. Kom je hier niet voor in aanmerking? Als je een arbeidsovereenkomst met de HvA hebt (en niet in dienst bent via een uitzendbureau, detachering, payrolling of als ZZP’er) kom je misschien in aanmerking voor een kostenvergoeding uit het noodfonds medewerkers. Neem hiervoor contact op met je leidinggevende, of kijk op https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl

Stuur een e-mail naar servicedesk-ac@hva.nl o.v.v. 'annulering reis' en het declaratienummer. De HvA brengt het bedrag dat je hebt teruggekregen van de reisorganisatie of annuleringsverzekering in mindering op je eerstvolgende salaris. Je hoeft het bedrag dus niet over te maken aan de HvA of een negatieve declaratie in te dienen.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN -REIZEN

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit in het tweede semester van studiejaar 2020-2021. Het gaat om drie vormen van internationale mobiliteit: degree seeking students, uitwisseling en stages. Meer informatie

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 januari 2021