Van werkdruk naar werkbalans

Op verschillende plekken in de HvA wordt de werkdruk als structureel (te) hoog ervaren. Dit geldt zowel voor docenten en onderzoekers als voor medewerkers in de ondersteuning.

Werkdruk Actieplan

Werkdruk hangt samen met een veelheid aan factoren en er bestaat geen one-size-fits-all oplossing. De HvA besteedt in het actieplan Van werkdruk naar werkbalans (pdf) aandacht aan verschillende activiteiten om werkdruk (weer) beheersbaar te maken.

Werkdrukdiagnose in (onderwijs)-teams

Als team binnen de HvA kun je een werkdrukdiagnose aanvragen. Dit gebeurt door middel van het werkdrukinstrument dat ontwikkeld is door de Hanzehogeschool in samenwerking met Zestor.

Het werkdrukinstrument leidt een verbeterplan met onderwerpen om de ervaren werkdruk te verminderen.

Het werkdrukinstrument voor onderwijsteams is diagnostisch: het geeft inzicht of en wat er aan de hand is met de inhoud en organisatie van het werk. Zo pakken teams hun knelpunten op en wordt het gesprek gevoerd wat in de organisatie opgepakt moet worden. Een goede diagnose en begrip van wat er aan de hand is, is de eerste stap op weg naar een lagere werkdruk. De beschrijving van de methodiek staat in de handreiking 'Aanpak werkdruk in onderwijsteams'.

“Door deze aanpak van werkdruk diagnose zijn nu thema’s bespreekbaar gemaakt in ons team die normaal vermeden worden” – aldus een docent - deelnemer aan de pilot

In maart 2018 presenteerde de Hanzehogeschool het werkdrukinstrument aan het MT en de HR- hoofden. Het instrument werd positief ontvangen. Er is onder meer met de medezeggenschap afgesproken om een pilot te starten, die uitgevoerd wordt samen met de Hanzehogeschool. De Vliegende brigade begeleidde dit project met een tijdelijke werkgroep. Na de pilotfase is besloten om het instrument aan te blijven bieden, maar dan via het team Continu Verbeteren.

De Vliegende brigade heeft het pilotproject uitgevoerd binnen 7 opleidingen uit de faculteiten DMCI en FOO. De onderwijsdiagnoses hebben een door het team gedragen verbeterplan opgeleverd, met bij elk team de thema’s die ervaren worden als veroorzakers van de ervaren werkdruk. De teams zijn gestart met het oppakken van hun verbeterplannen. De eerste resultaten zijn opgenomen in de pilot evaluatie.

Een diagnose aanvragen

Voorafgaand aan een diagnose vindt met de opdrachtgever een intake gesprek plaats, waarin het instrument wordt uitgelegd en de doelstellingen van de opdrachtgever besproken worden.

De diagnose is een diepgaande analyse waarin allerlei problemen die mensen ervaren in het team, in vertrouwen bespreken. Het team Continu Verbeteren werkt samen met het team op basis van dit vertrouwen, en voert de diagnoses onpartijdig uit. Informatie verkregen in een diagnose zal nooit zonder toestemming van de opdrachtgever doorgegeven worden aan anderen.

Een diagnose aanvragen kan via Continu Verbeteren

Contactpersonen

Jolanda van Doesburg en Christine te Roller - 0621156155

Op internet staat informatie over werkdruk. Voor het hbo is vooral deze website interessant: www.WerkendeBalans.nl. Op deze website vind je o.a.:

  • Een aantal video’s met verhalen van medewerkers uit het hbo over hun ervaring met werkdruk en burn-out (zowel onderwijs als ondersteunend en een leidinggevende).
  • Een nadere uiteenzetting over het fenomeen werkdruk en werkstress
  • Een online Werkdrukcheck
  • Tips over wat je zelf of als team kunt doen om werkdruk tegen te gaan
  • Tips over wat het management van de hogeschool kan doen

Overige websites

Gepubliceerd door  HR 1 maart 2021