Herijkte profielen

Per 1 maart 2016 zijn de Hay-profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties uit 2004-2008 in het functie­gebouw van de HvA vervangen door nieuwe versies.

Per 1 maart 2016 zijn de Hay-profielen voor onderwijs- en onderzoeksfuncties uit 2004-2008 in het functie­gebouw van de HvA vervangen door nieuwe versies.

De functieprofielen Docent, Hogeschool hoofddocent, Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker en Lector kenniskring, zijn geactualiseerd zodat zij aansluiten bij de missie en de veranderende praktijk van de HvA als kennisinstelling.

In de onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op de aan­leiding, context en uitgangspunten voor de herijking, wijzigingen in de profielen en procedure voor invoering:

Zie ook kennisclip over ‘waarom, wat en hoe herijking O&O-profielen’ of raadpleeg de lijst met veelgestelde vragen:

De herijkte profielen, zoals door het College van Bestuur vastgesteld, zijn per 1 maart 2016 opgenomen in de HvA-functiematrix:

In specifieke situaties, zoals in de bovenstaande toelichting vermeld, kan voor tijdelijke onderzoekers zonder docenttaken gebruik worden gemaakt van het universitair profiel Onderzoeker. Dit profiel maakt geen deel uit van het functiegebouw HvA en wordt daarom niet in de HvA-functiematrix opgenomen.

De huidige functieprofielen O&O zijn per 1 maart 2016 vervallen. Ze zullen per dezelfde datum uit de HvA-functiematrix worden verwijderd. De oude profielen kunnen dan hieronder worden geraadpleegd:

Medewerkers, die in de bovenstaande profielen zijn aangesteld, hebben een brief hierover ontvangen:

Mocht je naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen hebben, neem contact op met je leidinggevende of de afdeling HRvan jouw faculteit of dienst.

Gepubliceerd door  HR 25 april 2019