Functieprofielen Hay

Een functieprofiel is een compacte beschrijving van de inhoud van een functie die je als medewerker kunt vervullen.

De HvA maakt gebruik van generieke functieprofielen. Dit betekent dat alleen de hoofdlijnen van je functie in het profiel vermeld staan. Concrete afspraken over de werkzaamheden die je de komende periode gaat uitvoeren en de resultaten die je dient te behalen, staan er dus niet in. Deze maak je individueel met je leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens je functioneringsgesprek.

FUNCTIEORDENING

De HvA maakt voor het ordenen en waarderen van functies, gebruik van een functieordeningssysteem dat voor een groot gedeelte gebaseerd is op dat van de Nederlandse universiteiten: het systeem Universitair Functie Ordenen (UFO). Met dit systeem worden de functies gerangschikt. Hierbij wordt niet de persoon, maar de functie – soms ook wel plastisch ‘de stoel’ genoemd – ingedeeld. Dat gebeurt door te kijken naar de resultaten die bij een functie verwacht worden. Vervolgens wordt ook de zwaarte van een functie bepaald, op basis van verschillende gezichtspunten. Uiteindelijk krijgt iedere functie een positie op een schaal.

FUNCTIEMATRIX

Via de functiematrix kunnen zowel de functieprofielen als de competentieprofielen per functie worden opgevraagd. De functieprofielen zijn te downloaden vanuit de eerste twee pagina’s van de functiematrix (zie document direct hieronder), de competentieprofielen staan gelinkt aan de functienamen op de derde pagina van de functiematrix.

Functiematrix (pdf)

HERZIENING EN BEZWAAR

Je hebt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid je bedenkingen te uiten over de indeling van je eigen functie. Als je je niet kunt vinden in het besluit op het verzoek tot (her)overweging, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een bezwaar indienen.

PROCEDURE EN REGLEMENT

Procedure interne bedenkingen en bezwaren functieordenen (pdf)

Reglement interne bezwaarprocedure functieordenen (pdf)

​Toelichting reglement interne bezwaarprocedure functieordenen (pdf)

Gepubliceerd door  HR De Hay-profielen ondergaan veranderingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze en onderliggende pagina's. 16 februari 2024