Collegegeldtarieven 2022-2023

Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd, duaal, master): € 2.209

Dit tarief geldt voor alle studenten die aan de wettelijke regels voldoen wat betreft nationaliteit en nog geen eerdere graad hebben. Dit tarief geldt voor de eerste inschrijving.

Voor de European School of Physiotherapy is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 3.209.

Eerstejaarsstudenten die nog niet eerder hebben gestudeerd betalen de helft van het collegegeld. Voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt het wettelijk verlaagd collegegeld € 1.104. Alle voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

Instellingscollegegeld: € 8.732

Dit tarief geldt voor studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief (zie toelichting regels wettelijk collegegeld).

Voor de European School of Physiotherapy is het instellingscollegegeld vastgesteld op € 9.732.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 19 november 2021