Hogeschool van Amsterdam

Ik wil machtigen in een keer of in termijnen

Je kunt je collegegeld betalen door de HvA te machtigen het collegegeld te incasseren. Dit kan in één keer of in termijnen. Je kunt zelf de HvA machtigen, ook een derde kan de HvA machtigen voor jouw inschrijving.

Machtiging afgeven

Je machtiging regel je digitaal via Studielink .

Let hierbij op het volgende:

  • Je kunt het collegegeld in één keer of in 10 termijnen betalen. Als je in februari start of een schakelprogramma volgt, dan kun je in één keer of in 5 termijnen betalen.
  • Je kunt persoonlijk de HvA machtigen, óf iemand anders een machtiging voor jouw inschrijving laten afgeven. Hiervoor hebben jij en degene die betaalt allebei een actieve DigiD nodig.
  • Laten incasseren van een buitenlandse bankrekening kan alleen als dit land binnen het SEPA-gebied valt.
  • Je kunt pas machtigen als je hier bericht over hebt ontvangen. Houd daarom 'Mijn to do list' in Studielink en je mailbox goed in de gaten.

Wanneer is de eerste incasso?

  • Als je je machtiging in Studielink voor 15 augustus afgeeft dan incasseren we de eerste termijn (plus de eenmalige administratiekosten van 24 euro) rond 24 augustus.
  • Geef je je machtiging na 16 augustus af dan incasseren we rond 24 september de eerste twee termijnen (plus de administratiekosten).

Hoe wijzig ik het rekeningnummer van de automatische incasso?

Je kunt je eigen rekeningnummer wijzigen via Studielink.
Als je dit korter dan 5 werkdagen voor de incassodatum doorgeeft, dan zal de eerstvolgende incasso nog plaatsvinden op je oude rekeningnummer.

Betaalt iemand anders je collegegeld? Geef een wijziging in het rekeningnummer dan door via het Digitaal Servicepunt. Je hebt hiervoor je HvA-ID nodig.

Vragen over machtigen?

Neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via het Digitaal Servicepunt of bel tussen 08.30 en 17.30 uur naar 020 595 1401.

Op deze vorm van betaling zijn de machtigingsvoorwaarden 2019-2020 van toepassing.

Machtigen via Studielink blijkt niet mogelijk?

Als je toch via een machtiging wilt betalen, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via Digitaal Servicepunt of bel tussen 08.30 en 17.30 uur naar 020 595 1401.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 18 juni 2020