Deelraad Techniek

De Deelraad Techniek (DT) is hét medezeggenschapsorgaan van alle studenten en medewerkers van de faculteit Techniek. DT bestaat uit 9 studenten en 9 medewerkers die jaarlijks (studenten) of tweejaarlijks (medewerkers) middels verkiezingen door de studenten en medewerkers worden gekozen.

Advies en instemmingsrecht

De deelraad houdt zich bezig met het faculteitsbeleid en overlegt regelmatig met de decaan. DT geeft zonodig adviezen en heeft instemmingsrecht op een aantal zaken, zoals het faculteitsconvenant, het taakbelastingbeleid en de onderwijs- en examenregelingen (OER). Ook is er aandacht voor zaken die direct betrekking hebben op de studenten en medewerkers van faculteit Techniek, zoals roostering en de luchtkwaliteit in het gebouw.

Op centraal niveau in de HvA spelen er ook beleidszaken waarvan de gevolgen voelbaar zijn voor faculteit Techniek, zoals het huisvestingsbeleid en het Instellingsplan. De deelraad overlegt hierover regelmatig met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), die gesprekspartner is van het College van Bestuur.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 4 oktober 2023