Agenda deelraad

De DT-vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal tweewekelijks plaats op dinsdag van 13.50 uur tot 15.30 uur.

Kijk in de agenda wanneer je kunt komen en meld je per e-mail aan bij Renate Bot-Wehnes (ambtelijk secretaris).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 februari 2018