Hogeschool van Amsterdam

Themasemesters CO-CB

Vanaf studiejaar 2020/2021 noemen we specialisaties themasemesters.

In jaar 2 en 3 van de voltijdopleidingen CO en CB volg je een themasemester. De inschrijving verloopt als volgt:

De jaarteamcoördinator stuurt een uitnodiging met daarin de datum van de themasemestervoorlichting, de inschrijfperiode en de inschrijfinstructie.

Na de voorlichting heb je drie weken om je in te schrijven in SIS. Je geeft een eerste en een tweede voorkeur voor een themasemester op. Aan het eind van de inschrijfperiode inventariseert de jaarteamcoördinator het aantal aanmeldingen per themasemester. We proberen iedereen te plaatsen bij het themasemester dat de eerste voorkeur heeft.
Let op: wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot door een onafhankelijk persoon. Ben je uitgeloot? Dan plaatsen we je bij het themasemester van je tweede keus en kom je automatisch op een wachtlijst voor je eerste keuze. De jaarteamcoördinator laat weten bij welk themasemester je bent ingedeeld. Komt er toch nog een plaats vrij, dan loten we blind uit de groep die op de wachtlijst staat.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 27 januari 2020