Hogeschool van Amsterdam

Studentendecaan Theo Thijssenhuis

Bezoektijden (inloopspreekuren) van de studentendecanen.

Als je op onderstaande link klikt kom je in een MijnHvA-omgeving terecht waar je na inloggen alle contactgegevens (bezoektijden en inloopspreekuren) van de studentendecanen FDMCI (Koetsier-Montaignehuis, Theo Thijssenhuis en Benno Premsalahuis) kunt zien.
Let goed op de locatie en de opleiding zodat je de juiste gegevens bekijkt.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 oktober 2019