Bedrijfspunten HBO-ICT voltijd

Ben je gestart in studiejaar 2021-2022 of later? Je hoeft in dat geval geen bedrijfspunten te halen.

Bij het halen van bedrijfspunten werk je aan bepaalde competenties. Zo leer je effectief communiceren, omgaan met de belevingswereld van anderen, omgaan met eigen verantwoordelijkheden en je leert de effectiviteit en efficiëntie van eigen handelen bepalen en bijstellen. Allemaal vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt.

Hoeveel bedrijfspunten moet ik halen?

Bekijk de flowchart om te zien hoeveel bedrijfspunten jij moet halen.

1. Maak een afspraak met je loopbaanadviseur

Samen met je loopbaanadviseur bekijk je aan welke competenties je wilt werken. Op basis daarvan zoek je een of meer activiteiten die daar op aansluiten (zie voor voorbeelden onderaan deze pagina). Je loopbaanadviseur verwijst je door naar de desbetreffende beoordelend docent waarmee je verdere inhoudelijke afspraken maakt over de werkzaamheden.

2. Maak een digitaal portfolio

Je neemt de competenties waaraan je wilt werken op in je digitaal portfolio en je vermeldt waarom je je hier specifiek mee bezig wilt houden.

3. Leg je werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie

Met behulp van het ‘Formulier Bedrijfspunten’ rechts op deze pagina leg je de werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl. Na goedkeuring van de afstudeercommissie kun je starten. De afstudeercommissie wijst een beoordelende docent toe.

4. Lever na afloop de benodigde documenten in

Na afloop van je activiteit lever je bij je beoordelend docent het volgende in:

 • Het al eerder ingevulde ‘Formulier Bedrijfspunten’.
 • Een reflectieverslag volgens het STARRT model. Verwerk hierin ook de feedback van je beoordelend docent.
 • Een kopie van de urenverantwoording (minimaal 28 uur en getekend door de beoordelend docent of coördinator van de activiteit).

Jouw cijfer, gebaseerd op je werkzaamheden en je reflectieverslag, wordt door je beoordelend docent doorgegeven aan het stagebureau die de punten in SIS verwerkt.

Ben je op zoek naar een opdracht om een bedrijfspunt te halen? Neem dan eens een kijkje op de website bedrijfspunten HvA HBO-ICT of orienteer je via de voorbeelden van bedrijfspunten hieronder.

Bedrijfspunten kun je op veel verschillende manieren behalen, bijvoorbeeld door een studentassistentschap, mentorschap, het helpen bij een event, voorlichting geven of het doen van een cursus.

Studentassistentschappen en helpen bij onderwijsontwikkeling

Neem voor meer informatie contact op met de betreffende vakdocent.

Internationalisering

Bijvoorbeeld summer school, mentorschap buitenlandse studenten, vertalen van lesmateriaal, helpen bij voorlichtingen en events. Neem voor meer informatie contact op met het international office, international.it@hva.nl

Assisteren bij onderzoek

Je kan assisteren bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek d.m.v. het ontwikkelen van hardware, software of het assisteren bij testen. Dit kan bij een van de lectoraten van DCMI te vinden op TTH4A27 en BPH4A11. Neem voor meer informatie contact op met Joey van der Bie, j.h.f.van.der.bie@hva.nl

Op afstand assisteren van een informatica klas

Er zijn veel middelbare scholen waar ICT-onderwijs wordt geven. Deze scholen hebben hulp nodig op tal van gebieden. Deze hulp kan zowel klassikaal als online worden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met Rob Stroober (r.stroober@hva.nl) of Joko van de Ingh-Huisers (j.huisers-van.den.ingh@hva.nl).

Cursussen bij een externe partij (Coursera, Cisco, Udemy e.d.)

Een cursus bij een externe partij bespreek je altijd eerst met je loopbaan adviseur, deze wordt ook beoordelaar tenzij anders op het formulier aangegeven. Hierdoor is je LA op de hoogte en kan deze ook potentiele overlap met je studieprogramma bespreken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Je vult de aanvraag zo volledig mogelijk in en besteedt in elk geval extra aandacht aan het volgende:

 • Een duidelijke verwijzing naar de cursus (Een URL of, als de cursus niet publiek beschikbaar is: titel, organisatie, cursusbeschrijving van de betreffende organisatie).
 • Context en aanleiding voor de cursus: Waarom is de cursus relevant voor jouw ontwikkeling en hoe past het binnen de rest van je studieprogramma?
 • Toetsing: hoe wordt de cursus afgerond? Alleen een urenverantwoording op basis van lengte van videomateriaal is niet voldoende.
  • Wordt er (online) getoetst bij de cursus? Beschrijf dan welk (inhoudelijk) materiaal en welke de deelresultaten worden overlegd.
  • Indien er niet of weinig getoetst wordt als onderdeel van de cursus: hoe ga je laten zien wat je hebt geleerd? Dit kan bijvoorbeeld door:
   • Een (reflectie)verslag
   • Een project/prototype/demonstratie van het geleerde
   • Het delen van kennis met medestudenten (overleg van PowerPoint presentaties/workshopmateriaal)

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 16 januari 2023