Hogeschool van Amsterdam

Opleidingsprofielen FBE

Wat is een opleidingsprofiel? En welke functies vervult het?

In een opleidingsprofiel staat wat je als afgestudeerde van een hbo-opleiding op hoofdlijnen moet kennen en kunnen. Op de site van de Vereniging Hogescholen staat het landelijk opleidingsprofiel van je opleiding . Het FBE-opleidingsprofiel van je opleiding is hiervan afgeleid en staat op je opleidingspagina’s op MijnHvA.

De landelijke opleidingsprofielen worden - indien nodig - bijgesteld en aangescherpt in overeenstemming met de (inter)nationale kaders voor het hoger onderwijs en ontwikkelingen in het werkveld. Voor het hoger economisch onderwijs (heo) geldt het heo-profiel .

Welke functies vervult het opleidingsprofiel?

  1. Het profiel is een link tussen opleiding en werkveld. In een opleidingsprofiel wordt vastgelegd op welke competenties de opleiding zich richt om bekwame afgestudeerden af te leveren voor de arbeidsmarkt.
  2. Het opleidingsprofiel geeft de docenten van de opleiding handvatten voor het inrichten van het curriculum: wat zijn de competenties die studenten aan de eindstreep moeten beheersen? Op welke gebieden moeten ze zich bekwaam tonen? Hoe gaan we onze studenten deze bekwaamheden aanleren?
  3. Het opleidingsprofiel is een hulpmiddel om helderheid te geven aan externe partijen - onder wie aankomende studenten en werkgevers - wat de opleiding behelst.
  4. Tot slot is het opleidingsprofiel een legitimatie naar de Vereniging Hogescholen en het Ministerie van Onderwijs: met dit document laten de opleidingen zien dat de opleidingen bestaansrecht hebben en voldoen aan de landelijke en internationale kaders. In het verlengde daarvan speelt het opleidingsprofiel een belangrijke rol in de accreditatie van de opleidingen door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie ).

Rechts een handreiking om bestaande opleidingsprofielen te actualiseren.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 16 november 2018