Thema's

Tune In bestaat uit zes thema's. Bij ieder thema kun je onder begeleiding van ervaren trainers inspirerende trainingen en workshops volgen.

Bij dit thema ga je aan de slag met vaardigheden die jij nodig hebt in het hbo, zoals schrijfvaardigheid en leesstrategieën. Schrijven is meer dan grammatica en spelling. De juiste tone of voice is ook belangrijk. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de lezer zich aangesproken voelt? Iedere doelgroep vraagt om een andere aanpak. Tijdens je studie is lezen essentieel. Hoe doe je dat op een slimme en snelle manier, zodat je de belangrijkste informatie onthoudt? Je leert het bij het thema hbo-kennis en vaardigheden.

Op het hbo werk je veel samen in groepsverband. Om hier alvast mee te oefenen ga jij bij dit thema met medestudenten samenwerken.

Leren studeren betekent leren plannen. Studeren is meer dan alleen colleges volgen en vraagt ook om discipline. In dit thema leer je om prioriteiten te stellen en om een weekplanning te maken.

Tijdens je studie kun je soms tegen problemen aanlopen. Denk hierbij aan studiestress of motivatieproblemen. Hoe ga je daarmee om en wanneer en bij wie moet je hulp zoeken? Bij dit thema leer jij welke hulpbronnen er binnen de HvA zijn.

Een netwerk is tijdens je studie erg waardevol. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij je zoektocht naar een stage of afstudeeropdracht. Tijdens dit thema leer jij een netwerk op te zetten en/of te vergroten.

Inclusie en diversiteit zijn binnen de HvA belangrijke begrippen. Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een multiculturele samenleving. Tijdens dit thema besteden we aandacht aan elkaar.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 31 oktober 2022