Privacy

Het HvA-studentenpanel vindt privacy en gegevensbescherming belangrijk. Lees hier hoe we met jouw gegevens omgaan.

Het HvA-studentenpanel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok. Om het HvA-studentenpanel te kunnen beheren registreert Ruigrok enkele gegevens van de panelleden. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de leden (gericht) uit te nodigen voor onderzoeken en te controleren of zij (nog) als student zijn ingeschreven bij de HvA.

De reacties die panelleden in de panelonderzoeken geven worden nooit met naam, e-mailadres of studentnummer aan de HvA doorgegeven. De HvA gebruikt reacties niet voor beslissingen die specifiek over een panellid gaan. Privacy bij de HvA

Bij inschrijving voor het studentenpanel gaan leden akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens. Na uitschrijving op verzoek van het lid, of wanneer bij controle blijkt dat het lid niet (meer) studeert bij de HvA, worden de persoonsgegevens uit de panelregistratie verwijderd.


Ruigrok

Het HvA-studentenpanel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok. Ruigrok is aangesloten bij twee brancheverenigingen: het Data & Insights Network (DIN, voorheen MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) . Bovendien is Ruigrok ISO gecertificeerd (ISO 20252 voor marktonderzoek, ISO 27001 voor informatiebeveiliging en ISO 27701 voor privacymanagement). Meer over Ruigrok en hun privacystatement .


De internationale code voor het marktonderzoek

Als lid van DIN houdt Ruigrok zich - bij het uitvoeren van marktonderzoek - aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals:

 • De rechten van de respondent;
 • De waarborg van de anonimiteit van de respondent;
 • De beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker;
 • De wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 • Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door onze betrokken medewerkers strikt vertrouwelijk behandeld.
 • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gekeken. Je antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van je contactgegevens (bijvoorbeeld je naam en e-mailadres).
 • Je contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken je e-mailadres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of om daarover met je te communiceren.
 • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke panelleden uit te kunnen nodigen voor onderzoek. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • Je hebt te allen tijde het recht om je verstrekte persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen, of te laten exporteren in een gangbaar digitaal format
 • Je kan je persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op je eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor jou toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot je gegevens. Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Privacy bij de HvA

Gepubliceerd door  Institutional Research 28 augustus 2023