Privacy

Het HvA-studentenpanel vindt privacy en gegevensbescherming belangrijk. Lees hier hoe we met jouw gegevens omgaan.

Het HvA-studentenpanel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok . Om het HvA-studentenpanel te kunnen beheren registreert Ruigrok enkele gegevens van de panelleden. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de leden (gericht) uit te nodigen voor onderzoeken en te controleren of zij (nog) als student zijn ingeschreven bij de HvA.

De reacties die panelleden in de panelonderzoeken geven worden nooit met naam, e-mailadres of studentnummer aan de HvA doorgegeven. De HvA gebruikt reacties niet voor beslissingen die specifiek over een panellid gaan.

Bij inschrijving voor het studentenpanel gaan leden akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens. Na uitschrijving op verzoek van het lid, of wanneer bij controle blijkt dat het lid niet (meer) studeert bij de HvA, worden de persoonsgegevens uit de panelregistratie verwijderd.

Ruigrok is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok lid van de Research Keurmerkgroep en ISO gecertificeerd (ISO 20252 en ISO 26362 voor access panels).

Lid van de MOA

Als lid van de MOA houdt Ruigrok zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

Internationale code voor marktonderzoek

De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals de:

  • rechten van de respondent;
  • waarborg van de anonimiteit van de respondent;
  • beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker;
  • wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.
Gepubliceerd door  Institutional Research 30 september 2022