Opening Hogeschooljaar 2022 en Jakoba Mulderhuis

Deuren open

Donderdag 1 september 2022 was het dubbel feest! De opening van het hogeschooljaar 2022 én het Jakoba Mulderhuis waren het startsein voor collegejaar 2022-2023. Bekijk de live-uitzending (vanaf 21:04) , foto's en proef de sfeer.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Vanaf 21:04 - Live-uitzending 'Deuren Open' voor de opening van het hogeschooljaar en Jakoba Mulderhuis.

Met een handbeweging van vicevoorzitter Hanneke Reuling en wethouder Economische Zaken Sofyan Mbarki in een virtuele omgeving werd het hogeschooljaar 2022-2023 op 1 september geopend. Het feestelijk event vond plaats in het gloednieuwe Jakoba Mulderhuis, de nieuwe plek voor de faculteit Techniek.

Hanneke Reuling (vice voorzitter CvB), Lisette Wellens (presentatrice), Jopie Nooren (voorzitter CvB) en Stefan Prins (architect)

Aan de opening ging een geanimeerd programma vooraf met korte gesprekken aan tafel met Goedemorgen Nederland-presentatrice Lisette Wellens. CvB-voorzitter Jopie Nooren hield een pleidooi voor het thema van het event: deuren open. Samenkomen om ideeën uit te wisselen en aan te scherpen helpt iedereen verder: studenten, medewerkers en de partners uit de stad. “Ik wil benadrukken dat we een campushogeschool zijn. Kom dus hier naartoe en laat je inspireren.”

Amsterdam circulair

Een van de partners uit de stad is de Amsterdam Economic Board, vertegenwoordigd door Claire Teurlings. “Circulariteit gaat om het langer in gebruik houden van producten. Op dit moment wordt een groot deel van onze kleding verbrand of beland op de vuilstort. Dat is natuurlijk niet houdbaar,” zegt zij. “We willen daarom kijken hoe we tot gedragsverandering kunnen komen, zowel bij individuele personen als bij organisaties en bedrijven.” Daarbij kunnen de ‘dwarse denkers’ van de HvA een belangrijke rol spelen.

In het project CIRCOLLAB werken drie hogescholen in de metropoolregio Amsterdam samen aan dit vraagstuk. “We werken met 32 partners en 8 lectoraten samen in onderzoek naar die gedragsverandering,” legt lector Inge Oskam uit. “We doen praktijkgericht onderzoek om te kijken welke technologische, sociale en economische innovaties er nodig zijn om tot die verandering te komen.”

Een mooi voorbeeld van zo’n circulair ontwerp kwam van AMFI-alumnus Kate Antonenko. De Oekraïense ontwerper had de reclamedoeken die de bouwplaats van het Jakoba Mulderhuis afschermden gebruikt om een jurk te ontwerpen die tijdens de jaaropening werd gedragen door Maud Brugmans, sopraan en medewerker van de HvA. Zij zong een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied, begeleid door harpist Merel Naomi.

Diverser

Wethouder Economische Zaken Sofyan Mbarki keek bij de opening terug op zijn eigen tijd als HvA-student. “Het is allemaal veel mooier geworden. Ik vind het heel belangrijk dat er zoveel aandacht is voor die rijke leeromgeving, want het is ook voor ons belangrijk dat studenten tijdens het studeren al meegenomen worden in de maatschappelijke uitdagingen van de stad.”

Mbarki greep de opening wel aan om een kritische noot te plaatsen. “De HvA is belangrijk geweest voor veel eerstegeneratiestudenten in Amsterdam. De studentenpopulatie is divers. Maar als ik hier even rondkijk dan mag de medewerkerspopulatie nog wel wat diverser.” Jopie Nooren beaamde dat. “Dit is een van de belangrijkste opgaven waar we voor staan.”

Vleermuizen en gierzwaluwen

Vicevoorzitter Hanneke Reuling, die bedrijfsvoering in haar portefeuille heeft, ging in op het Jakoba Mulderhuis zelf. “Het is een megaklus geweest, dus ik denk dat iedereen die erbij betrokken was heel trots is. We wilden een gebouw dat toekomstbestendig, duurzaam en zichtbaar is en volgens mij is dat gelukt.” Naast de open ruimtes die het contact tussen docenten en studenten vergemakkelijken, noemde ze nesten voor vleermuizen en gierzwaluwen op het dak waarmee de biodiversiteit van de stad geholpen wordt.

Gebouw als lesstof

“Innovatie ontstaat door elkaar te ontmoeten en dat wilden we ook in dit gebouw vatten,” legt architect Stefan Prins uit, die het als voormalig techniekstudent zelf een enorme uitdaging vond om juist voor de faculteit Techniek een gebouw te ontwerpen. “We wilden dan ook dat het gebouw zelf als lesstof voor de studenten kon dienen. Dat je eigenlijk kan laten zien hoe de techniek van zo’n bouwwerk er uit ziet.” Daarbij verwees hij naar de zwarte boogconstructie die in een hoek van het atrium duidelijk zichtbaar is gemaakt.

De gesprekken tussen Lisette Wellens en haar gasten werden afgewisseld met korte gesprekjes tussen de immer energieke New Scientist-hoofdredacteur Jim Jansen met onder veel meer een trotse Esther Ras, decaan van de faculteit Techniek, studenten die werken aan clean mobility (een zonne-boot, een windauto, een waterstofauto) en kunstenaar Saskia de Rooy die een beeld maakte van de naamgever van het nieuwe gebouw.

Sfeerimpressie opening Hogeschooljaar en Jakoba Mulderhuis Foto's: Christa Romp

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De Amstelcampus - Van nul tot nu. Bekijk de ontwikkeling van de Amstelcampus van idee tot werkelijkheid.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Timelapse van de bouw van het Jakoba Mulderhuis.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 september 2022