Cultureel Burgerschap

De loopbaancoach

“Een cultureel inclusieve identiteit is een vaardigheid” “Burgers worden niet ‘geboren’, maar gemaakt; ze worden pas burger door hun actieve bijdrage aan de politieke, sociale en culturele gemeenschap,” betoogt Sharog Heshmat Manesh in zijn proefschrift ‘Balanceren tussen publiek en politiek’ dat in 2022 gepubliceerd werd. Een onderzoek naar de processen van burgerschapsvorming en hoe professionals in de cultureel ondernemende sector daaraan kunnen bijdragen. “Als je mensen in hun kracht wil zetten dan heb je het culturele kapitaal nodig, in elk cultureel kapitaal zit een kracht, dat is een onzichtbare kracht die zichtbaar gemaakt kan worden door de professional.”

In deze aflevering van De Loopbaancoach neemt Sharog Heshmat Manesh ons mee in de gelaagdheid van identiteit. “Mensen met een migratie achtergrond hebben een gebroken identiteit.” Een individu is een constructie, de samenleving is een feit. De vraag is hoe ik mij, met mijn geschiedenis, kan verhouden tot de samenleving die een gegeven is. Dit vraagt om een tussenruimte. Een tussenruimte waarin het individu kan exploreren en voor zichzelf oplossingen of manieren kan ontwikkelen om zich te verhouden in het spanningsveld tussen de privé situatie en de samenleving. Onderwijs en ook loopbaanbegeleidingsgesprekken kunnen hierin een goede tussenruimte bieden om zo veilig te kunnen exploreren. Helaas weten docenten en loopbaanbegeleiders niet altijd hoe zij jongeren kunnen bijstaan binnen hun ontwikkeling van deze bi-culturele identiteit en cultureel burgerschap. Deze aflevering zet aan tot denken, om zo je eigen rol als loopbaancoach hierin te versterken en de kracht van ieder cultureel kapitaal zichtbaar te maken.

Sharog Heshmat Manesh is cultuursocioloog en werkzaam als docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Zijn werk en publicaties, geschreven en in film, gaan over de maatschappelijke positie van sociale groepen met een migratieachtergrond.

Accepteer de marketingcookies om deze podcast te beluisteren.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht https://soundcloud.com/deloopbaancoach/cultureel-burgerschap-een-cultureel-inclusieve-identiteit-is-een-vaardigheid 29 september 2023