Handreiking loopbaanbegeleiding

Speciaal voor jongeren met autismespectrum

Steeds meer jongeren met een autismespectrumstoornis vinden hun weg naar het mbo en het hoger onderwijs. Hoe kun je deze leerlingen het best begeleiden bij hun loopbaanorientatie en studiekeuze? Waar lopen ze tegenaan?

Hoewel jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) over specifieke talenten beschikken, lopen zij in hun schoolloopbaan vaak tegen belemmeringen op. Passende begeleiding bij de loopbaanorientatie van deze leerlingen zal de kans op succes in de vervolgopleiding vergroten.

Daphne Wiersema, hoofddocent Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, schreef een beknopte handreiking voor docenten, mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs die leerlingen met ASS begeleiden bij hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze. Aan de hand van de vijf loopbaancompetenties beschrijft ze welke rol de stoornis kan spelen bij het loopbaankeuzeproces, en welke tips je kunt inzetten om leerlingen met ASS hierbij te ondersteunen.

De handreiking is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews met loopbaanbegeleiders uit het voortgezet en hoger onderwijs met ervaring in begeleiding van jongeren met ASS, en interviews met een aantal experts op het gebied van ASS.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juli 2022