PROGRAMMA SLOTCONFERENTIE JUNIOR LERAAR WOENSDAG 11 APRIL '18

Startersbegeleiding ingebed in het personeelsbeleid – door Marco Snoek en Anja de Bruin (Sirius) (alleen ronde 1)

Goede begeleiding van starters kan niet op zichzelf staan, maar moet ingebed zijn in het strategisch personeelsbeleid van een school.

In de workshop worden (mede aan de hand van 10 jaar ervaring vanuit stichting Sirius met begeleiding van starters) verschillende perspectieven op die inbedding verkend en vervolgens in subgroepjes besproken:

  • De relatie tussen begeleiding en beoordeling
  • De inbedding in de kwaliteitszorg/PDCA cyclus van de school
  • De inbedding in de schoolstructuur en –cultuur
  • De relatie tussen het leren van startende leraren en ervaren leraren

Doelgroep:
Schoolleiders, teamleiders, coaches en HR-medewerkers

Loopbaanmogelijkheden: ontwikkeling na de inductiefase – door Marco Snoek (alleen ronde 2)

Ontwikkeling van leraren beperkt zich niet tot de inductiefase. Ook daarna is het van belang om ontwikkelmogelijkheden te bieden, zowel als het gaat om verdieping in de rol van leraar, als in andere rollen die bij het leraarschap horen. In deze workshop staat het ‘beroepsbeeld’ van de leraar centraal (www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl). Na een korte introductie van het beroepsbeeld wordt in groepjes verkend hoe dit beroepsbeeld aansluit bij bestaande inductieprogramma’s en mogelijkheden in taken en rollen binnen de school, en wat de implicaties zijn voor begeleiding en loopbaanmogelijkheden voor leraren na afloop van de inductiefase.

Doelgroep:
Leraren, schoolleiders, coaches, HR-medewerkers en lerarenopleiders
(po/vo/mbo)

Door welke bril kijk jij? – door Inti Soeterik en Robert van Mulligen

Als leerkracht is het belangrijk om je bewust te worden dat er vanuit verschillende perspectieven naar een bepaald onderwerp kan worden gekeken, door ouders en leerlingen.
De introductie van deze workshop bestaat uit een aantal oefeningen die multiperspectiviteit belichten.
Daarna maak je kennis met de diversiteitswijzer, een instrument waarmee je kunt reflecteren op jouw eigen perspectief ten aanzien van diversiteit.
Tot slot worden twee concrete werkvormen voorgedaan en uitgelegd hoe je die in je klas kunt inzetten om kinderen bewust te maken van verschillende perspectieven, het dagboek en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s door middel van levensbeschouwelijk leren.
Bij de laatste werkvorm zal ook een koppeling worden gemaakt met de diversiteitswijzer.

Doelgroep:
Leerkrachten bovenbouw

VR als begeleidingsinstrument – door Sultan Göksen

Virtual reality, jezelf letterlijk afsluiten van de ‘echte’ wereld zodat je jezelf volledig onderdompelt in de virtuele wereld. Het is een techniek waarmee je zintuigen op een nieuwe manier kunt aanspreken, onbereikbare plekken kunt bezoeken en unieke ervaringen kunt creëren. Razend populair in games, maar hoe ziet dat eruit binnen het onderwijs?

Het is een techniek waar de afgelopen jaren zeer snelle ontwikkelingen hebben plaats gevonden. Ook in het onderwijs, wordt er op alle lagen (wo, hbo, mbo, vo, po) veel mee geëxperimenteerd. Zo is de Hogeschool van Amsterdam (domein onderwijs en opvoeding) een samenwerking aangegaan met het Media College Amsterdam om VR lessen om maat te maken. Deze lessen kunnen op de hogeschool worden ingezet voor assessments, didactiek en pedagogiek. Wil jij een eerste VR ervaring opdoen? Of ben je benieuwd naar de ervaringen van de Hogeschool van Amsterdam, schrijf je in voor de workshop.

Let op! Indien je deze workshop wilt volgen, dien je het volgende mee te nemen:

  • Opgeladen smartphone (instaleer de app: Vimeo)
  • Een koptelefoon/ oordopjes.

Doelgroep:
Docenten, werkbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders

Herstarters in het basisonderwijs, traject van DE BREDE SELECTIE en HvA – door Tanja Hogendorp ism een herstarter

Voor leerkrachten die in het verleden hun Pabo-diploma hebben behaald en daarna niet (meer) aan de slag geweest zijn als leerkracht biedt DE BREDE SELECTIE een opfristraject aan. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam is er in januari 2018 een scholingstraject voor herstarters gestart.

In drie maanden worden de herstarters klaargestoomd om met zelfvertrouwen en plezier (weer) voor de klas te staan. Ze volgen lessen op de HvA, doen werkervaring op en krijgen begeleiding vanuit DE BREDE SELECTIE.

In deze workshop wordt er informatie gegeven over het herstarttraject en de begeleiding waarbij we gebruik maken van de instrumenten van Junior leraar.

Doelgroep:
Iedereen

Instumentarium Junior Leraar – door diverse projectleden van Junior Leraar

In de 45 minuten loop je mee met “starter Ellen”. Je komt in de rondgang in aanraking met de verschillende instrumenten van Junior Leraar. Als coach van Ellen vul je de scan in en kies je op basis van de scanprint de bijbehorende dialoogkaarten. Met andere professionals ga je in gesprek en verantwoord je jouw keuze van de dialoogkaarten. Aan het eind van de workshop komt “Ellen” zelf aan het woord en is ze in gesprek met haar assessoren. Op deze manier krijg je een inkijkje in het assessment bekwaam leraarschap.

Praktijkvoorbeelden vanuit het werkveld - door onder andere Jos Derksen

Enkele besturen lichten in korte presentaties de highlights toe van hun begeleidingstrajecten. Tezamen vormen deze presentaties een compleet beeld van het aanbod aan startende leerkrachten binnen verschillende Amsterdamse schoolbesturen. De workshop is opgebouwd vanuit overeenkomsten en gericht op de specifieke verschillen in uitvoering. Er wordt aandacht besteed aan de opbrengsten op bestuurlijk niveau met specifieke aandacht voor de overkoepelende samenwerking.

Daarnaast worden de deelnemers geactiveerd om met de nieuw opgedane inzichten de vertaalslag te maken naar hun eigen situatie en aan de hand van een checklist hun eigen beleid onder de loep te nemen.

Doelgroep:
Deelnemers die geïnteresseerd zijn in hoe het begeleiden van startende leraren binnen een bestuur vormgegeven wordt vanuit een overkoepelende samenwerking.

Durven niet te weten - door Willem Plomp, Olga Roos en Cees Reuvecamp

“didactiek van de liefde”

Coachingshuis STAIJ werkt vanuit de drie pijlers:

· Pedagogisch en didactisch handelen

· Kennis van de lerende organisatie

· Systeemdynamiek en systemisch waarnemen

Tijdens deze workshop zullen we deze pijlers prikkelend presenteren en met elkaar aan de slag gaan.“Kennis van de leerlijn is vooral voor de opleider fijn”
“Zonder systeem ben je alleen”
“In context worden theorie en praktijk verbonden”
“Hoe meer het systeem als geheel versterkt wordt, des te meer ontstaat voor de individuele leden de mogelijkheid om eigen problemen zelf op te lossen”

Doelgroep:
Iedereen die zich vanuit zijn/haar functie/rol bewuster wil worden van zijn/haar invloed op de ontwikkeling van startende leerkrachten.

Twee zien meer dan 1! - door Taetske Wust en Mieke Konings (alleen ronde 1)

Modeling en Scaffolding werkt

In deze interactieve presentatie hopen we jullie te informeren en inspireren met betrekking tot het inzetten van modeling en scaffolding bij de begeleiding van een startende leerkrachten. Daarbij maken we ook gebruik van een kijkopdracht en de ervaringen van een startende leerkracht.

Doelgroep:
Iedereen

LEER-WERK-KAARTEN (alleen ronde 2)

Wij introduceren de leer-werkkaarten van de opleidingsschool van STAIJ. Deze kaarten zijn een middel om de theorie te verbinden aan de praktijk. De deelnemers gaan aan de slag met een eigen casus en kijken hoe zij de leer-werkkaarten kunnen inzetten bij de begeleiding van de startende leerkracht.

Let op! Indien je deze workshop wilt volgen, dien je een laptop mee te nemen!

Doelgroep:
Begeleiders van startende leerkrachten

"De leerkracht is in control "

De regie hebben over je professionele ontwikkeling. In control zijn. Zelfvertrouwen krijgen. Uitgaan van de kracht van de leerkracht en het team. De mogelijkheid voor een doelgerichte en betekenisvolle reflectie en effectieve feedback. Een groep creëren van startende leerkrachten en hun begeleiders.

In een inspirerende bijeenkomst worden de mogelijkheden van het professionaliserings platform van IRIS Connect getoond, ervaringen uitgewisseld en perspectief geboden aan (startende) leerkrachten en hun begeleiders. Werken aan je professionele ontwikkeling op basis van vertrouwen, veiligheid en samenwerken.

Doelgroep:
Instituutsopleiders, kwaliteitszorg medewerkers, coaches, IB-ers, bestuurders.

Lesson Study: door samenwerken de les versterken! door Sui Lin Goei

Lesson Study is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen. Een team van leraren werkt in een professionele leergemeenschap samen aan het cyclisch ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksles. Dit doen ze aan de hand van een samen overeengekomen onderzoeksvraag over het leren van hun eigen leerlingen. Lesson Study, een van oorsprong Japanse professionaliseringsbenadering, wint steeds meer aan populariteit in Nederland. (Inter)nationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten ervan en naar de factoren van invloed op het proces en de opbrengsten. In deze workshop wordt uitleg gegeven over Lesson Study en zullen de deelnemers een stukje onderzoeksles ervaren.

Doelgroep:
Allen geinteresseerd in hoe goede lessen te ontwerpen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2023
Junior leraar