INSTRUMENTEN BIJ HET BEGELEIDEN VAN STARTENDE LERAREN

Binnen het project Junior Leraar zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die scholen en coaches kunnen gebruiken bij het begeleiden van startende leraren. Uitgangspunt bij die begeleiding is dat doelgerichte ontwikkeling naar een volgend competentieniveau centraal staat. De basis van de instrumenten vormt een set van 23 bekwaamheden rond drie competentiegebieden:

 • pedagogisch bekwaam,
 • didactisch bekwaam en
 • bekwaam in collegiaal samenwerken.

De 23 bekwaamheden

Die bekwaamheden zijn uitgewerkt op twee niveaus:

 • startbekwaam (het niveau bij het verlaten van de lerarenopleiding
 • bekwaam (het niveau dat van circa 3 jaar werkervaring en goede begeleiding bereikt kan worden)

De bekwaamheden zijn de basis geweest voor de volgende instrumenten:

 1. Dialoogkaarten. Op de dialoogkaarten zijn de bekwaamheden op twee manieren uitgewerkt: Ze bevatten een beschrijving van de competentie in termen van het handelen van de leraar en het resultaat bij de leerling, en ze bevatten een set reflectievragen die gebruikt kunnen worden bij begeleidingsgesprekken.
  Er zijn twee sets kaarten: één op het niveau startbekwaam en één op het niveau bekwaam.
  De dialoogkaarten zijn op twee manieren beschikbaar
  • Als fysieke kaarten in een box of als pdf
  • Als app voor Iphone/Ipad of Android
 2. Een digitale scan waarmee starters hun ontwikkeling op de competenties in beeld kunnen brengen op basis van 360feedback. De scan kan drie keer per jaar ingevuld worden.
 3. Een opzet voor een afsluitend assessment. Doel van het assessment is om de doorlopen ontwikkeling in dialoog met twee onafhankelijke assessoren zichtbaar te maken.
 4. Leer-werkkaarten . Deze kaarten zijn door HvA en STAIJ ontwikkeld voor studenten en startende leraren in het primair onderwijs en geven beknopt toegang tot relevante theorie op verschillende thema’s.

Krijg het in de vingers

De bijdrage die de instrumenten kunnen leveren aan de begeleiding en ondersteuning van startende leraren wordt zichtbaar in de film ‘Krijg het in de vingers'. In deze film van documentairemaker Maarten van der Burg is te zien hoe startende leraren Suzanne en Hendrieckje samen met hun coach de dialoogkaarten van Junior Leraar gebruiken om zich van een startbekwame tot een bekwame leraar te ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 januari 2019
Junior leraar