Visie

Welke plek neemt JongHvA in binnen de Hogeschool van Amsterdam?

Missie

JongHvA verbindt binnen de hogeschool medewerkers tot 36 jaar met elkaar.

Kernwaarden

Plezier, verbinding, kennisdeling.

Doelen

  1. Een plek creëren waar medewerkers tot 36 jaar elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, over de eigen afdeling/faculteit heen.

  1. Deze groep collega’s aan elkaar verbinden door structureel activiteiten te organiseren: van kennisdeling en sportactiviteiten tot laagdrempelige netwerkborrels.

  1. Bijdragen aan werkplezier en vitaliteit van deze jonge medewerkers, en hen een sociaal kapitaal meegeven.

  1. Bijdragen aan het positieve imago van en binding met de HvA als werkgever, en jonge medewerkers het gevoel geven dat ze ergens deel van uitmaken (sense of belonging).

  1. Vergroten van de zichtbaarheid van JongHvA, zowel intern (leden) als extern (organisatie).

  1. Vergroten van de betrokkenheid van (actieve) leden.

Gepubliceerd door  JongHvA 19 april 2022