Slimmer door je tekst: een aantal tips

Studerend lezen is meer dan je ogen over een tekst laten gaan en hopen dat je er iets van onthoudt. Het lezen van een tekst is geen doel op zich. Je leest een tekst juist om een ander doel te bereiken: nieuwe leerstof begrijpen of kunnen toepassen, en dat in je brein verweven met alles wat je al weet. Dat vraagt om een actieve denkhouding tijdens het leesproces: je leest en je denkt tegelijkertijd na over wat je leest.

 • Lange samenvattingen maken.
 • Alle belangrijke zaken onderstrepen.
 • De tekst vaker (passief) lezen.

 • Zet je hersens aan: voor, tijdens en na het lezen.
 • Wees nieuwsgierig.
 • Investeer tijd in zowel het lezen zelf als in het verwerken van de nieuwe stof.

 • Zorg voor weinig prikkels en afleiders.
 • Hak de leesstof in stukken en lees niet alles in een keer.
 • Bepaal je leesdoel: wat wil je bereiken door de tekst te lezen?
 • Bepaal de tekstkenmerken (genre, doel schrijver, structuur).
 • Denk eerst goed na wat je al over het onderwerp weet.
 • Bedenk waarom het belangrijk is om over het onderwerp te lezen.
 • Bedenk een aantal vragen waarop je antwoord hoopt te krijgen.

 • Onderstreep wat je niet begrijpt. En zoek dit dan later uit.
 • Visualiseer of probeer je een voorstelling te maken.
 • Bedenk voorbeelden.
 • Leg een relatie met andere teksten die je gelezen hebt.
 • Maak een visuele structuur of een schema of tabel.
 • Wees nieuwgierig: stel veel vragen bij de tekst.

 • Stel toetsvragen op.
 • Schrijf op wat je geleerd hebt.
 • Leg de stof in eigen woorden aan een leek uit (zonder vaktaal).
 • Leg de stof in eigen woorden aan een professional uit (met vaktaal).
 • Zoek moeilijke woorden en onbekend vakjargon op.
 • Stel kritische vragen aan de schrijver.
 • Evalueer je leesproces.

 • Wat heeft wat ik net las, te maken met wat ik al weet?
 • Wat heeft wat ik net las, te maken met wat in het vorige hoofdstuk stond?
 • Wat zou er gebeuren als …?
 • Kan ik hierbij een voorbeeld uit mijn eigen leven bedenken?
 • Waarom zou dit zo zijn?

Gepubliceerd door  Studentenzaken 7 februari 2022