Discriminatie en ongewenste intimiteiten

Als je als student in een studie- of stagesituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je bij een vertrouwenspersoon van de HvA terecht.

Met vragen en klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt daar je verhaal kwijt en bespreken wat je kunt doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met je naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht.

Voor meldingen omtrent de situatie Martijn N. en/of de veiligheid m.b.t. de leeromgeving van AMFI, kunnen zowel (oud) studenten als medewerkers die bij willen dragen aan het onderzoek zich melden bij het onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad voor een vertrouwelijk gesprek via AMFI@bezemerschubad.nl. Indien men materiaal – welk dan ook – wil aandragen ten behoeve van dit onderzoek, kan dit via dit mailadres.

(Oud) studenten die niet willen deelnemen aan het onderzoek of daarover nog twijfelen, maar wel met een vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen zich voor een vertrouwelijk gesprek melden bij Jacqueline Pulles, extern vertrouwenspersoon voor studenten van de HvA via j.pulles@hva.nl

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 april 2021