Ombudsman Metropool Amsterdam

De Ombudsman Metropool Amsterdam is een overheidsdienst die bemiddelt tussen de overheid en de burger.

HJS overlegt met de Ombudsman over geanonimiseerde HJS-zaken, waarin sprake is van onbehoorlijke of ontoereikende dienstverlening vanuit de gemeente of wanneer een klacht niet goed is afgehandeld door de overheid. De ombudsman kan dan ook in zaken van HJS-cliënten een bemiddelende rol vervullen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 november 2020