Het Landelijk Studenten Rechtsbureau

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) staat hbo- en universitaire studenten (gratis) bij in collectieve zaken. Daarnaast is LSR een overkoepelende organisatie van diverse rechtsbureaus. Wanneer een cliënt zich meldt, wordt beoordeeld of LSR een zaak zelf in behandeling neemt of dat de vraag wordt doorgezet naar één van aangesloten rechtsbureaus.

De samenwerking bestaat onder andere uit het behandelen van zaken door HJS die via LSR zijn binnengekomen. Ook verzorgt LSR regelmatig trainingen die door HJS-medewerkers mogen worden bijgewoond.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 februari 2018