Civic Amsterdam

Civic Amsterdam is er voor de bewoners van Amsterdam-Oost.

Civic biedt ondersteuning, advies en informatie bij problemen die betrekking hebben op:

  • arbeidsomstandigheden
  • werkloosheid
  • mishandeling
  • ziekte en/of lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • psychosociale ondersteuning
  • omgaan met instanties
  • hoog opgelopen kwesties die spelen tussen buren en/of familieleden

Civic verzorgt daarnaast jaarlijks in de periode, voordat er aangifte dient te worden gedaan bij de belastingdienst, ook belastingspreekuren. HJS-medewerkers zijn ook aanwezig tijdens belastingspreekuren om de buurtbewoners van dienst te zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 februari 2018