Erkenning kind en ouderlijk gezag

Hier vind je antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de erkenning van kinderen en ouderlijk gezag. Wil je advies over een van deze onderwerpen of heb je een andere vraag, neem dan contact op met Het Juridisch Spreekuur.

Op deze pagina:

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw kind automatisch erkend. Dit houdt in dat u de vader van het kind bent en dat niemand anders het kind kan erkennen.

Heeft u een kind buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap gekregen, kunt u het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Erkenning kan op drie momenten plaatsvinden:

 • Voor de geboorte
 • Tijdens de aangifte van de geboorte
 • Op een later tijdstip

Erkenning kan ook worden gedaan door de niet-biologische vader. Hier zijn een aantal voorwaarden voor opgesteld:

 • Het kind mag niet al reeds erkend zijn
 • De man moet 16 jaar of ouder zijn
 • De moeder moet schriftelijke toestemming geven

Als moeder geen toestemming geeft voor de erkenning kunt u de rechtbank verzoeken tot een vervangende toestemming. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • U moet de verwekker zijn van het kind
 • De erkenning mag de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind niet schaden
 • De erkenning mag de belangen van het kind niet schaden

Als de vader van uw kind weigert het kind te erkennen, kunt u als moeder de rechtbank verzoeken tot een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

 • Plicht tot (financieel) onderhouden van het kind
 • Mogelijkheid tot het dragen van de achternaam van de vader
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (mits de vader het Nederlandse nationaliteit heeft)
 • Wettelijk erfrecht

Ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
Welke vormen van ouderlijk gezag zijn er?

 • Eenhoofdig ouderlijk gezag
 • Gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Ouderlijk gezag door een ouder samen met een niet-ouder

Wie hebben er ouderlijk gezag over een kind?

 • Kinderen van gehuwde ouders/geregistreerd partnerschap
 • Ouders die getrouwd zijn, hebben automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan
 • Kinderen van ongehuwde ouders

Bij ouders die een kind buiten het huwelijk krijgen, heeft de moeder in beginsel alleen het gezag over het kind. Er is dus sprake van eenhoofdig gezag; de moeder krijgt te alle tijde het gezag over het kind, getrouwd of niet getrouwd. Wil de vader ook gezag over het kind uitoefenen, dan moet hij het kind eerst erkennen. Als de vader het kind heeft erkend, is er sprake van gezamenlijk gezag.

Kinderen van gescheiden ouders:
Is er sprake van gezamenlijk gezag en besluiten de ouders uit elkaar te gaan, dan blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in stand. Wil een van de ouders het eenhoofdig gezag uitoefenen, kan deze de rechtbank verzoeken het eenhoofdig gezag in te stellen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 januari 2022