Belastingen en Toeslagen

Hier vind je antwoord op een aantal veelgestelde vragen over belastingen. Wil je advies over een van deze onderwerpen of heb je een andere vraag over belastingen, neem dan contact op met Het Juridisch Spreekuur.

Op deze pagina:

Een belastingaangifte is een opgave van inkomstengegevens over het afgelopen kalenderjaar. Op basis van de verstrekte gegevens worden de verschuldigde bedragen vastgesteld. De Belastingdienst is de instantie die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van de rijksbelastingen. Je moet aangifte doen over je inkomsten als je een brief (uitnodiging) van de Belastingdienst hebt ontvangen. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je ervoor kiezen om aangifte te doen.

Benodigde documenten

Belangrijke stukken om bij de hand te houden zijn:

 • Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een ander document waarop je burgerservicenummer staat;
 • Een werkende DigiD-code en mobiele telefoon (als je een verificatiecode ontvangt via de telefoon);
 • Jaaroverzichten van bankrekeningen en spaarrekeningen;
 • Jaaropgave(n) van je werkgever of uitkeringsinstantie en overzichten van andere vormen van inkomen;
 • Indien je een eigen huis bezit: een verklaring van de WOZ-waarde en eventuele aftrekbare kosten;
 • Indien je partneralimentatie ontvangt: een overzicht van de ontvangen partneralimentatie;
 • Indien je een voorlopige aanslag hebt ontvangen: de voorlopige aanslag;
 • Betalingsbewijzen van giften aan goede doelen, zorgkosten, betaalde partneralimentatie en studiekosten.

En indien je hiermee te maken hebt:

 • een overzicht van ontvangen studiefinanciering;
 • een overzicht van andere leningen en schulden;
 • een overzicht van betaalde lijfrentepremies;
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Belastingaangifte studenten

Indien je student bent en naast je studie werkt, kan het zijn dat je een deel van de belasting die je hebt betaald kunt terug vragen.

Aftrekbare kosten

De studiekosten van studiejaar 2015/2016 en later kunnen niet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De studiekosten van studiejaar 2014/2015 en eerder kunnen wel worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Je kan studiekosten aftrekken indien het meer bedraagt dan €250 vanaf studiejaar 2014 tot 2017, en €500 van studiejaar 2012 en 2013. De volgende kosten kan je aftrekken van de inkomstenbelasting:

 • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld. Indien je instellingscollegegeld betaalt kan dit ook worden afgetrokken;
 • Leermiddelen die de opleiding verplicht stelt, bijvoorbeeld boeken, readers en software;
 • Beschermingsmiddelen;
 • Promotiekosten.

DigiD-code

DigiD-code staat voor digitale identiteit en is een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met deze gegevens kun je inloggen op de website van de Belastingdienst en op www.mijn.overheid.nl . Verder heb je de DigiD-code nodig om belastingaangifte te doen. Daarnaast kun je met deze code documenten ondertekenen. Heb je nog geen DigiD-code, vraag deze dan aan via www.digid.nl . Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD-code? De medewerkers van Het Juridisch Spreekuur kunnen je hierbij helpen.

Bezwaar

Heb je belastingaangifte gedaan over een van de afgelopen jaren en ben je het niet eens met de aanslag van de Belastingdienst? Dan kun je het formulier op de website van de Belastingdienst gebruiken om bezwaar aan te tekenen. Heb je nieuwe informatie ter beschikking die de beslissing van de Belastingdienst kan veranderen, én gaat het om een belastingaangifte over van maximaal vijf jaar geleden? Dan kun je opnieuw belastingaangifte doen over dat jaar.

Studenten

Studenten betalen vaak teveel loonbelasting . Vooral studenten die in een kalenderjaar meerdere banen hebben gehad hebben waarschijnlijk teveel belasting betaald. Studenten wordt daarom aangeraden om jaarlijks belastingaangifte te doen om geen geld mis te lopen.

In Nederland is het voor iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Om ervoor te zorgen dat iedereen de verplichte zorgverzekering kan betalen, kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je betaalt premie voor een Nederlandse zorgverzekering;
 • Je inkomen ligt onder €26.316 per jaar, als je een toeslagpartner hebt dan mag je samen €32.655 verdienen;
 • Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je vermogen bedraagt niet meer dan €21.330.

Meer informatie?

Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie over de zorgtoeslag.

Als je een sociale huurwoning huurt, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurtoeslag is er om huurwoningen betaalbaar te houden voor personen met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dien jij, je woning en je inkomen aan een aantal eisen te voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Jij en je partner of medebewoners staan ingeschreven op jouw woonadres en geen andere personen staan ingeschreven op jouw woonadres.
 • Jij en je partner bezitten de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte of vrije etage.
 • Je huurt een onzelfstandige woonruimte, dit houdt in begeleid wonen of groepswonen door ouderen.
 • De huurprijs is niet hoger dan €710,68 en niet lager dan €229,64. Indien je jonger bent dan 23 jaar mag de huurprijs niet hoger zijn dan €417,34 en niet lager zijn dan €229,64.
 • Je inkomen mag, als je alleenstaand bent niet meer dan €22.400 zijn en met een gezin niet meer dan €30.400. Indien je een alleenstaande oudere bent mag je inkomen niet meer dan €22.375 zijn en met je partner niet meer dan €30.400.

Bezwaar

Indien je het niet eens bent met een beslissing over je huurtoeslag kun je twee stappen ondernemen. Allereerst kun je gratis de Belastingtelefoon bellen (0800-0573). Op deze manier kun je proberen samen met de Belastingdienst naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet lukken dan kun je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken door het formulier Bezwaar definitieve berekening huurtoeslag in te vullen op www.belastingdienst.nl/toeslagen/huurtoeslag. Bij dit formulier dien je een bijlage mee te
sturen om het bezwaar te onderbouwen. Voor het bellen naar de belastingtelefoon en het maken van bezwaar dien je je burgerservicenummer en beschikkingsnummer bij de hand te houden. Je kunt binnen zes weken bezwaar maken.

Meer informatie?

Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie over de huurtoeslag.

Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn belastingen voor verschillende activiteiten en voorzieningen waarvoor de gemeente zorg draagt. Als inwoner van een gemeente ben je als je een woning huurt of huiseigenaar belasting verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen. Je betaalt alleen de belastingen die voor jou gelden.

Kwijtschelding

Als je een laag inkomen hebt hoef je soms de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Je kunt daarvoor een aanvraag kwijtschelding doen bij de gemeente. Of je in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van de hoogte van je vermogen en inkomen. De gemeente rekent voor je uit hoeveel je kunt missen om de gemeentelijke belastingen te voldoen.

Betalingsregeling

Als je kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, is er nog altijd een mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen in termijnen te betalen. Elke gemeente heeft haar eigen regels met betrekking tot betalingsregelingen. Ook verschilt het per gemeente of er eventuele administratiekosten in rekening worden gebracht. Op de website van de gemeente vind je meer informatie over kwijtschelding .

Vrijstelling van gemeentelijke belasting

Bepaalde gemeentelijke belastingen hoeven in sommige gevallen niet betaald te worden. Deze worden vrijgesteld voor de belastingen. In welke gevallen dit geldt bepaalt de gemeente in een zogeheten verordening. Zo hoeven kerkgenootschappen geen onroerendezaakbelasting te betalen, omdat een kerk bedoeld is voor openbare diensten. Ook hondenbelasting hoeft niet langer betaald te worden. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

Bezwaar

Tegen gemeentelijke belastingen kun je bezwaar maken. Zowel tegen de hoogte van de belastingen als tegen de aanslag die door de gemeente wordt verstuurd kun je bezwaar maken. Bezwaar tegen een aanslag van de gemeente dien je in bij de betreffende gemeente.

Het bezwaar bevat de volgende punten:

 • Je persoonlijke gegevens
 • Het aanslagnummer
 • Reden van bezwaar
 • Je handtekening

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De gemeente heeft 6 weken om een beslissing te nemen op je bezwaar.

Meer informatie over de verschillende gemeentelijke belastingen

Hieronder zie je de belastingen die voor de gemeente Amsterdam gelden. Als je op de link klikt, kom je terecht op de website van gemeente Amsterdam. Hier vind je meer informatie over de soorten gemeentelijke belastingen.

Indien je niet op tijd aan de Belastingdienst kan betalen dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de BelastingTelefoon (0800-0573). Allereerst kan je vragen om vier maanden uitstel. Indien je langer de tijd nodig hebt kan je vragen om een betalingsregeling. Je dient er rekening mee te houden dat bij later betalen rente in rekening wordt gebracht. Indien je contact hebt gezocht met de Belastingdienst ontvang je binnen tien dagen bevestiging.

Gedeeltelijke betalingsregeling

Indien je al een betalingsregeling hebt getroffen en je een hoger bedrag wilt betalen, dan heb je de volgende mogelijkheden:

 • Indien je meer wilt betalen hoef je niets door te geven aan de Belastingdienst;
 • Indien je een deel van het bedrag wilt betalen en over het resterende bedrag een betalingsregeling wilt treffen, dan dien je het resterende bedrag te betalen en over het andere bedrag binnen tien dagen een nieuwe betalingsregeling te treffen.

Mocht je niet aanmerking komen voor een betalingsregeling, dan kan je wel het formulier ‘Verzoek betalingsregeling’ invullen op de website van de Belastingdienst.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 januari 2022