Het Juridisch Spreekuur

Heb je juridische hulp nodig, dan zit je bij Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) goed. HJS biedt gratis juridisch advies en ondersteuning op de volgende onderwerpen:

Wie zijn wij?

Het Juridisch Spreekuur (hierna: HJS) is opgericht door de opleidingen HBO-Rechten (hierna HBO-R) en Sociaal Juridische Dienstverlening (hierna SJD) van de Hogeschool van Amsterdam. HJS verleent gratis juridisch advies en is in eerste instantie opgericht door en voor de studenten van de HvA.

In de loop der jaren is de doelgroep van HJS verbreed. Inmiddels kunnen medewerkers van de HvA en vrienden of familieleden van deze medewerkers, bij HJS terecht. De bewoners van bepaalde Amsterdamse wijken kunnen via Buurtcampus, ook bij HJS aankloppen. HJS-zaken worden vertrouwelijk behandeld. Alle HJS-medewerkers en overige betrokkenen ondertekenen respectievelijk voor aanvang van de stageperiode of de periode waarin men werkzaamheden zal verrichten voor HJS een geheimhoudingsovereenkomst.

HJS geeft gratis juridisch advies aan twee doelgroepen:

  1. Studenten en medewerkers van de HvA.
  2. Buurtbewoners van de krachtwijken in Amsterdam, zie ook de Buurtcampus.

Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats om te bepalen of HJS de vraag als zaak in behandeling kan nemen.

Wanneer HJS de zaak in behandeling neemt zal een van de medewerkers een advies opstellen. Dit advies wordt te allen tijde gecontroleerd door een expertdocent van de opleiding HBO-Rechten of SJD. Pas wanneer deze docent het advies heeft goedgekeurd wordt het schriftelijk, dan wel mondeling uitgebracht.

HJS is opgezet door de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van de HvA. Bij HJS verrichten de medewerkers van HJS (studenten van beide opleidingen) werkzaamheden in het kader van een stage of vak.

Ook zijn er vrijwilligers (vak opleiding SJD, of ex-stagiairs/stagiaires) die een vast aantal uren per week werken bij HJS. Alle medewerkers van HJS worden begeleid door docenten Recht met ruime ervaring en expertise in de verschillende rechtsgebieden.

De diensten van HJS worden ook aangeboden op verschillende locaties in de stad Amsterdam in de Buurtcampus.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 april 2023