Criteria voor beoordeling

De criteria waarop de Grassroots beoordeeld worden:

  1. De Grassroot leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door het toepassen van ICT.
  2. De Grassroot levert een concreet product op (bijvoorbeeld onderwijsmateriaal of werkvorm) dat direct inzetbaar is in het onderwijs en herbruikbaar is voor andere opleidingen en docenten.
  3. Door de uitvoering van de Grassroot worden kennis en vaardigheden op ICT-gebied van docenten/studenten en faculteit vergroot.
  4. Het gaat om een vernieuwende ICT-toepassing in het onderwijs van deze faculteit of opleiding. Ook kleinschalige vernieuwingen zijn waardevol.
  5. Het voorstel beschrijft helder wat de toegevoegde waarde is voor het onderwijs. En het voorstel is haalbaar: het is een klein project dat binnen de geplande tijd en middelen uitgevoerd kan worden.
  6. Het voorstel valt binnen de thema's die zijn aangegeven en dat wordt in het voorstel duidelijk.

Aanvullend

  • Voor studenten: Het is noodzakelijk dat het voorstel en de uitvoering daarvan afgestemd is met de docent van het betreffende vak. Vermeld de naam en contactgegevens van de docent op het inschrijfformulier.
  • Voor programma's: Het programma is een verzameling van kleine projecten die gezamenlijk binnen de geplande tijd en middelen uitgevoerd kunnen worden. Het programma sluit aan bij de onderwijsvisie en het (ICT-)beleid van de faculteit of de opleiding. In het Grassrootprogramma wordt beschreven hoe de resultaten na afloop van het project geborgd worden binnen de faculteit of de opleiding. Daarnaast is het Grassrootsprogramma uitdagend en motiverend voor docenten; het trekt hen over de streep om iets nieuws met ICT in het onderwijs te doen. In het Grassrootsprogramma wordt beschreven hoe men na afloop van het Grassrootsproject de resultaten wil borgen binnen de faculteit of de opleiding.

Privacy

Bij de beoordeling van de Grassroots nemen we privacy (AVG) als belangrijk aandachtspunt mee. Kijk alvast kritisch naar de gebruiksvoorwaarden als je een nieuwe ict-tool wilt inzetten. Neem bij vragen contact met ons op of met de facultaire contactpersoon voor privacy. Raadpleeg voor meer informatie het lemma Privacy op de A-Z-lijst.

Gepubliceerd door  ICT Services 17 juli 2019