Hogeschool van Amsterdam

Get into Fabcity!

FabCity vond dit voorjaar plaats op de kop van het Java-eiland. Kunstenaars, ontwerpers, ondernemers, bewoners en vele anderen kwamen bijeen om op nieuwe manieren naar vraagstukken van de stad van de toekomst te kijken. Ook gingen meer dan 300 studenten vanuit verschillende disciplines en nationaliteiten aan de slag op de FabCity campus en in verschillende wijken in de stad.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Opening

Op maandag 11 april is FabCity officieel geopend. Minister Jet Bussemaker en burgemeester Eberhard van der Laan lieten weten blij te zijn dat er zo veel intitiatieven bij elkaar zijn om samen aan een mooie en duurzame toekomst van de stad te werken. FabCity past dan ook bij allerlei ambities van de overheid, waaronder het volledig circulair maken van Amsterdam in 2025.

Wat is FabCity?

De FabCity Campus is onderdeel van Europe by People, het officiële Arts & Design programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De Hogeschool van Amsterdam is één van de kernpartners van de FabCity Campus en heeft een belangrijke rol bij het mobiliseren van studenten en docenten voor het onderzoek in 10 gebieden van de stad. FabCity vond plaats van 11 april tot 26 juni 2016.

Nederland is in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de EU. Alle officiële bijeenkomsten, vergaderingen en ontmoetingen vinden plaats in Amsterdam, met het Marinecomplex en het Scheepvaartmuseum als centrale locaties.

Sinds een aantal jaren is het de traditie dat naast de Eurotop een cultureel programma wordt georganiseerd. De organisatie van dit programma wordt (grotendeels) gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit de ingediende voorstellen is dat van Marjo van Schaik, Frans de Vries Producties en Egbert Fransen (Pakhuis de Zwijger) gekozen. Zij treden op als Cultureel Intendant. Met als thema Europe by People - the future of everyday living ontwikkelen zij een programma waarin de FabCity Campus op de Kop van het Java-eiland een belangrijk, gezichtsbepalend onderdeel is.

Het Europe by People programma bestaat, behalve de FabCity Campus, uit drie andere onderdelen: The Wall, Brussel en On Stage. Op de site van Europe by People vind je meer informatie over deze programma-onderdelen.

Op de FabCity Campus op de Kop van het Java-eiland, staan circa 50 innovatieve paviljoens, installaties en prototypes. Een fysieke locatie waar ruimte is om te bouwen, te ontwerpen, te timmeren, te experimenteren, te debatteren en – natuurlijk – te eten, drinken, sporten en veel meer.

Slim, duurzaam en leefbaar

De vraag die centraal staat is: hoe worden steden slim, duurzaam en leefbaar (smart, sustainable en social inclusive)? Studenten, docenten, professionals, onderzoekers, start-ups, bedrijven en creatievelingen gaan op zoek naar nieuwe oplossingen en inzichten voor dé stad van de toekomst.

Deze groep creatievelingen begint op kleine schaal met een campus die de thema’s smart, sustainable en social inclusive uitlicht. Dit doen zij door zelfvoorzienend te zijn in energie, een circulaire voedselvoorziening en afvalwerkerking op te zetten, én door open te staan voor iedereen; ook vluchtelingen en asielzoekers.

De paviljoens waarin de deelnemers huizen, worden gevoed door de denk- en ontwerpkracht van honderden studenten die in 11 onderzoeksgebieden (10 plus het Java-eiland) in Amsterdam met concrete vraagstukken aan de slag gaan.

Zo’n 300 studenten doen in de eerste periode tussen 16 april en 14 mei onderzoek in de off-campus gebieden. Zij komen in de week van 16-20 mei, halverwege het FabCity Campus evenement, naar de campus voor de uitwisseling van hun bevindingen.

Een belangrijke motor van de kennisontwikkeling op de FabCity-campus zijn 10 onderzoeksgebieden (plus de campus op het Java-eiland) in Amsterdam. Met alle betrokkenen is een keuze gemaakt voor gebieden in Amsterdam met een transformatieopgave:

  • Sommige gebieden kennen een ruimtelijk-fysieke opgave doordat er nieuwbouw plaatsvindt of ingrijpende gebiedsontwikkeling.

  • Andere wijken kennen een grote sociale opgave, bijvoorbeeld omdat er hardnekkige problemen zijn op het gebied van leefbaarheid. Of omdat er vragen spelen rond armoede, veiligheid of gezondheid.

  • Weer andere gebieden hebben vraagstukken op het gebied van economische transformatie, bijvoorbeeld rond de revitalisering van winkelstraten of winkelcentra.

In elk van de 10 onderzoeksgebieden worden groepen studenten, trainees en andere betrokkenen gevormd die met deze transformatievraagstukken aan de slag gaan; gemeenschappelijk in hun onderzoeksaanpak zijn de ontwerpprincipes van het placemaking.

Elke onderzoeksgroep bestaat uit knappe koppen van verschillende disciplines én van verschillende Nederlandse en Europese kennisinstellingen. Dit zorgt voor een brede en integrale analyse van de vraagstukken, waardoor de oplossingen toepasbaar zijn in verschillende stedelijke gebieden en communities in Nederland én in Europa.

De Hogeschool van Amsterdam is samen met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) kernpartner van het Europe by People programma. Daarnaast doen instellingen mee als Waag Society, InHolland, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), TU Delft, Saxion Hogeschool en de Willem de Kooning Academie.

Met deelname aan de FabCity Campus en het Learning Lab wil de HvA bijdragen aan onderwijsvernieuwing (lerende organisatie), interdisciplinaire en internationale samenwerking en de stad van de toekomst (creating tomorrow).

Het onderzoek van de studenten draagt bij aan de missie van de HvA om door koppeling van onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Bezoekje?

FabCity is gesloten sinds 27 juni 2016. Kijk voor meer informatie over FabCity op de website van Europe by People.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 december 2016