Hogeschool van Amsterdam

Vluchtelingenproject

Vanaf het begin van de programmering van de FabCity campus is gesproken over vluchtelingen. Binnen de HvA is er vanuit verschillende invalshoeken aandacht voor de vluchtelingenproblematiek. Inmiddels krijgt dit steeds meer vorm.

Het terugkerende idee ‘daar moeten we wat mee’ leidde eind 2015 tot de oprichting van de denktank ‘Students that matter’. Marjolijn Kaak (Studentenzaken) kreeg van het CvB het mandaat om verschillende initiatieven en ideeën rond de vluchtelingenproblematiek te inventariseren en via samenwerking en opvolging op een hoger niveau te tillen. Er werd voor deze denktank voor de focus onderwijs (vluchtelingenstudenten) gekozen.

Ook bij Marjolijn Kaak kwamen echter vragen terecht die buiten deze scope vielen, maar wel verband houden met de vluchtelingenproblematiek en de mogelijke initiatieven die naar concrete oplossingen zoeken.

Dat deze vraag nog steeds actueel is en ook breed leeft binnen de HvA, is een conclusie die ook de FabCityCampus-projectgroep trekt. De verschillende initiatieven die nu in het kader van FabCity worden genomen zullen in nauwe samenwerking met bestaande HvA-initiatieven worden ondersteund.

Eén van de initiatieven is de ondersteuning van de organisatie van een voetbaltoernooi op de campus met team van vluchtelingen ( Fc We are here). HvA-studenten (met name vanuit de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding) zullen hieraan bijdragen.

Meer weten over het vluchtelingenproject of een project aanmelden? Mail Marie Meeusen of Els van Dam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 februari 2016