Hogeschool van Amsterdam

Learning Lab

Samen met drie andere kennispartners, AMS, Inholland en HKU, ontwikkelt de HvA het FabCity Learning Lab. Dit is de plek waar de kennis en ervaringen van de onderzoeksgroepen in de onderzoeksgebieden worden gedeeld.

In het Learning Lab wordt:

  • Kennis gedeeld over de integrale vraagstukken in de 10 onderzoeksgebieden.
  • Nagedacht en gefilosofeerd over de verschillende thema’s en onderzoeksvragen. 
  • En last but not least gereflecteerd op het leren zelf. Hoe gebruiken we de kennisuitwisseling tijdens FabCity om een impuls te geven aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerconcepten en leeromgevingen?

Het Learning Lab is zowel een fysiek ontwerp als een concept voor de ondersteuning van de leerprocessen.

De kern van het fysieke ontwerp is een grote centrale ruimte met daar omheen 10 kleine projectruimtes en twee multiruimtes die de thuis- en uitvalsbasis vormen voor studenten en onderzoekers. Elke projectruimte staat in het teken van één van de 10 thema’s of één van de tien onderzoeksgebieden, of in het teken van een project dat op dat moment speelt.

Uitgangspunt is dat alle gebruikte materialen na afloop zoveel als mogelijk worden hergebruikt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 april 2016