Hogeschool van Amsterdam

HvA Off-Campus

De motor van de kennisontwikkeling op de FabCity-campus ligt het onderzoek van studenten uit Nederland en Europa in een tiental gebieden in de stad Amsterdam. Verschillende minoren, excellentieprogramma’s, afstudeerprojecten en onderzoeksprogramma’s bieden aanknopingspunten voor deelname aan het onderzoek in deze gebieden.

Op dit moment zijn er ongeveer 50 HvA projecten voor FabCity. Daarvan zijn er zo’n 20 die deelname aan het off-campus programma betreffen. De andere 30 zullen on-campus plaatsvinden, op het Java-eiland.

In een aantal van de onderzoeksgebieden zal de HvA een grotere rol spelen in het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van de studentgroepen, dan in andere. Dit zijn gebieden waar de HvA al ruime tijd een intensieve relatie mee onderhoudt (zuidoost, nieuw-west en oost) en campuslocaties (Wibautstraat en Amstelkwartier).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 april 2016