DECANENSYMPOSIUM UVA-HVA

15 september 2022

Het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA 2022 vond plaats op 15 september 2022 in de Aula van de UvA. Het thema was: Inspireren voor de toekomst! Hoe moedig je jongeren aan om met hun toekomst aan de slag te gaan? Hoe enthousiasmeer en prikkel je ze? En hoe inspireer je ze tot het ontdekken van hun drijfveren?

Tijdens het 33ste Decanensymposium schetsten een aantal sprekers een beeld van de grote maatschappelijke uitdagingen én kansen. Bekijk de video's, presentaties en foto's en laat je inspireren.

Floris Alkemade - De verbeelding aan de macht

Als we de blik op de toekomst richten zien we nogal wat dreigende zaken op ons afkomen: afnemende biodiversiteit, klimaatverandering, ongelijkheid, segregatie, oorlog, vluchtelingenstromen, virusziektes, een economische crisis. Geen vrolijk toekomstbeeld. Maar achter al deze reële dreiging schuilt nog een tweede verhaal. Op al deze gebieden wordt nu onderzocht wat voor stappen we moeten gaan zetten om zaken ten goede te laten keren. En ook al lijkt het alsof er nog niets gebeurt, ook al lijkt het hemeltergend traag te gaan, op een heleboel gebieden worden nu de eerste stappen gezet om een heel andere toekomst mogelijk te gaan maken. Wat dat betreft leven we in ongelofelijk spannende en revolutionaire tijden. Onze hele energievoorziening wordt verduurzaamd, voedselproductie wordt circulair en zal niet langer strijdig zijn met natuurontwikkeling, onze huizen zullen met bio-based materialen gebouwd gaan worden. Als je goed kijkt zie je op alle fronten het begin van een prachtige omwenteling. Bekijk de presentatie van Floris Alkemade

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Keynote Floris Alkemade

Arne Popma - De zorgen van jongeren (voor morgen)

In deze tijd van grote transities is het welzijn van jongeren een belangrijk aandachtspunt. Hoe gaat het eigenlijk met ze? Welke impact hebben uiteenlopende ontwikkelingen in de maatschappij op ze en wat doet het met ze? Wat houdt hen bezig? Arne schetste een beeld van de zorgen voor morgen van de jongeren van nu. Hij lichtte toe wat er werkt om ze veerkrachtiger te maken en beter om te gaan met tegenslag. Hoe kunnen we ze motiveren en inspireren voor de toekomst. Bekijk de presentatie van Arne Popma

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Keynote Arne Popma

Bert Smits - De school als plek waar je zin krijgt in je eigen toekomst

We leven in een VUCA-wereld waarin alles wat we in onze welvaartstaat hebben opgebouwd onder druk staat. Zo ook ons onderwijs en daarmee de toekomst van onze leerlingen. Vele scholen geraken bedolven onder de vele maatschappelijke verwachtingen. Hun filter geraakt verstopt en daar is maar één echte remedie voor: leren. Scholen als lerende organisaties. Hoe de onderwijsprofessional zelf, die een toekomstig beeld heeft van zijn eigen gewenst functioneren, bijdraagt aan het bouwen van scholen als plek waar je zin krijgt in je eigen toekomst. Bekijk de presentatie van Bert Smits

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Keynote Bert Smits

Hoe ze kiezen, waarom ze kiezen en waarom jij dat zou moeten weten. Jahkini en Hajar leiden ons door het fascinerende morele kompas van Gen Z. Hoe en waarom maken zij bepaalde keuzes? Hoe motiveer je deze generatie om betrokken te zijn bij de uitdagingen van hun toekomst. Jahkini Bisselink en Hajar Yagkoubi combineren hun ervaringen als VN-jongerenvertegenwoordigers en hun werk met verschillende denktanks en onderzoeksinstituten, om op welsprekende wijze te pleiten voor het opnemen van de stem van jongeren bij het ontwerpen van strategieën voor de toekomst.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Keynote Jahkini Bisselink en Hajar Yagkoubi

Column - Salima el Kahtaoui

Student Béta-Gamma aan de UvA, alumna van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Over hoe zij tot haar studiekeuze is gekomen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Column - Salima el Kahtaoui

Foto's van het Nationaal Decanensymposium UvA - HvA 2022

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 mei 2023