Binding met studenten

De studiedag Binding met studenten draait om docenten.

Hoe sluit je als docent aan bij jouw studenten en bij de grootstedelijke studentenpopulatie? Welke pedagogische en didactische vaardigheden gebruik je? Welke interactie met studenten stimuleert het leren? Hoe bevorder je binding tussen studenten onderling? Hoe zorg je dat je niet ongewild studenten buitensluit?

Meer informatie bij Eric Tigchelaar - e.tigchelaar@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 september 2016