Publicaties

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

In Antenne worden trends in het Amsterdamse uitgaansleven en ontwikkelingen in middelengebruik en drugsmarkt beschreven vanuit verschillende invalshoeken: een panelstudie, een survey onder cafébezoekers en een analyse van uitslagen van de drugstestservice.

In Antenne Amsterdam wordt sinds 1993 jaarlijks het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs in de hoofdstad in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden: interviews met een uitgaanspanel van insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven, interviews met een panel kwetsbare jeugd waarin professionals zijn vertegenwoordigd die met buurtjongeren werken, een survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij wisselende doelgroepen, en analyse van testuitslagen van de Amsterdamse drugstestservices.

Antenne 2021

Het jaar 2021 ging van start midden in een harde lockdown met de invoering van een avondklok. In het voorjaar zit het uitgaansleven nog steeds op slot en zijn vooral thuisfeesten populair. Na een teleurstellende ‘bummer of love’ zonder festivals, komt het uitgaansleven na de zomer weer op gang, met een bloeiende ravecultuur en een overdag-editie van het Amsterdam Dance Event. Maar daarna worden door stijgende besmettingscijfers weer steeds strengere maatregelen ingevoerd en volgt in december een nieuwe lockdown. Niet alleen voor het uitgaansleven kende het jaar 2021 twee gezichten, op alle vlakken van het dagelijks leven was het een achtbaan. In deze Antenne onderzoeken we in hoeverre dat zijn weerslag had op het middelengebruik van uitgaanders, kwetsbare jongeren, en mbo-studenten in Amsterdam.

Antenne 2020

Het coronajaar 2020 was een uniek jaar voor deze monitor. Hoe is het de Amsterdammers vergaan met een afwezig uitgaansleven, in de wetenschap dat normaliter een aanzienlijk deel van het middelengebruik hier plaatsvindt? Verschoof het gebruik naar andere settings? Werd er minder of juist meer gebruikt? Deze vragen zijn voorgelegd aan een panel van insiders uit het trendsettende uitgaansleven en professionals die met buurtjongeren werken. Ook is een speciale online survey opgezet om veranderingen in alcohol en drugsgebruik, gokken en gamen tijdens corona te kunnen volgen.

Lees hier het persbericht over Antenne 2020 - Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers.

Onderstaande Antenne rapporten zijn niet digitaal beschikbaar.

  1. Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2003) Antenne 2002. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
  2. Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2002) Antenne 2001. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
  3. Korf DJ, Nabben T & Benschop A (2001) Antenne 2000. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
  4. Korf DJ, Nabben T, Diemel S & Bouma H (2000) Antenne 1999. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Thela Thesis.
  5. Korf DJ, Nabben T, Lettink D & Bouma H (1999) Antenne 1998. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Thela Thesis.
  6. Korf DJ, Nabben T, Lettink D & Bouma H (1998) Antenne 1997. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Thela Thesis.
  7. Korf DJ, Nabben T & Berdowski Z (1997) Antenne 1996. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: De Jellinek.
  8. Korf DJ, Nabben T & Schreuders M (1996) Antenne 1995. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: De Jellinek.
  9. Korf DJ, Nabben T & Schreuders M (1995) Antenne 1994. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: De Jellinek.
  10. Korf DJ & Van der Steenhoven P (1994) Antenne 1993. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: De Jellinek.

27 oktober 2022