Afstudeerprojecten MIC en CO - afstudeervariant Onderzoek

Bekijk hieronder alle projecten.

Maak het Publiek! is een onderzoek naar hoe het uitgeefproces van kleine, onafhankelijke uitgeverijen kan worden geoptimaliseerd met behulp van digitale technologie. Hoogstaande informatie is immers van het grootste belang in woelige tijden als de onze.

Tegenwoordig is het makkelijk om snel te publiceren - met één druk op de knop staat iets online - maar dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit. Veel tijd steken in kwaliteit betekent weer aansluiting verliezen met het potentiële publiek. Hoe kunnen processen als automatisering en modulair werken het uitgeven in digitale tijden stroomlijnen?

Binnen het project zijn meerdere mogelijkheden voor afstudeertrajecten: van onderzoek naar doelgroepen en gebruikers, tot vormgeving en software-ontwikkeling, of meedenken over spannende nieuwe formats voor het uitgeven en publieksbereik. Ondertussen maak je veel relevante contacten en doe je ervaring op met redactie, technologie en projectmanagement.

Lectoraat Netwerkcultuur

Contact: Miriam Rasch (m.d.rasch@hva.nl)

Met MoneyLab verkent het lectoraat Netwerkcultuur de ontwikkelingen in de financiële technologiesector en de digitale economie, en de impact hiervan op het handelingsperspectief van mensen.

Van online ruilhandel sites, crowdfunding platforms, e-wallets en crypto-valuta zoals Bitcoin, tot hyperlokale betaalsystemen bij technofestivals. Van microbetalingen tot gegevenshandel, nieuwe geldsystemen worden in no-time mainstream en hebben een grote impact op de aard van de economie en geld. Wat betekent het bijvoorbeeld als een technologiereus als Facebook met een eigen digitale valuta komt? En, hoe worden nieuwe geldsystemen ontworpen en welke waarden worden daarin vertegenwoordigd? Hoe ziet een stad zonder contant geld eruit? En, wat gebeurt er met jouw privacy? Kunnen wij ook een economie vormgeven waarin sociale waarden leidend zijn?

Het MoneyLab onderzoek is bedoeld om deze ontwikkelingen in kaart te brengen, te bevragen en alternatieven te ontwerpen. Als deze onderwerpen jou aanspreken kun je samen met de onderzoekers een onderzoeksvraag vormgeven. Er is daarbij veel ruimte voor jouw eigen ideeën. Binnen dit project ga je deel uitmaken van een collaboratief netwerk van onder andere onderzoekers, kunstenaars, ontwikkelaars, en ingenieurs.

Meer informatie: http://networkcultures.org/moneylab/about/

Lectoraat Netwerkcultuur

Contact: Inte Gloerich (i.gloerich@hva.nl)

Kun jij met een video in een paar minuten een verhaal vertellen? Breng jij een boodschap perfect in beeld en weet je hoe je een MOOC of kennisclip maakt? Voor het Lectoraat Crossmedia zijn we op zoek naar studenten die willen meewerken aan een onderzoek naar de beste tutorialvideo’s. Hoe maak je een goede MOOC, Massive Open Online Course?

Je onderzoekt welke MOOCS en Youtube tutorials populair zijn. Wat werkt wel en niet? Is hier studie naar gedaan? Daarnaast lever je een proefversie op van de perfecte MOOC.

Het Lectoraat wil de aanwezige kennis omzetten naar onderwijsvideo’s die toegankelijk zijn voor een brede doelgroep: van studenten tot docenten, ondernemers, museummedewerkers en andere belangstellenden.

Je doet tijdens dit project interessante vaardigheden op, zoals onderzoeken, samenwerken, plannen en het opleveren van een geslaagd eindproduct. Deze opdracht is zeer geschikt voor studenten MIC in de afstudeerrichting product.

Onderzoeksvraag: Hoe maak je een interessante, inhoudelijke onderwijsvideo? Zijn er bepaalde regels waaraan een goede video moet voldoen? Hoe maak je een geslaagd eindproduct? Met deze vragen ga je aan de slag.

Lectoraat Crossmedia

Contact: Marlies Dinjens (m.e.dinjens@hva.nl)

Het lectoraat Digital Life (Kenniscentrum FDMCI) moet haar bestaansrecht als sub-merk binnen de HvA kunnen aantonen en strategisch onderbouwen. Het opzetten van een strategisch communicatie-/marketingplan is in dit kader van grote waarde voor Digital Life.

Achtergrondinformatie

Onlangs hebben alle decanen het verzoek van het CvB gekregen om aan te geven welk sub-merken de faculteiten willen hanteren. Volgens het CvB zijn al onze opleidingen en Centers of Expertise sub-merken. Maar welke zijn er nog meer? Is dat voldoende om ons praktijkgericht onderzoek op een herkenbare en aansprekende manier aan de buitenwereld te presenteren? Of is daar meer voor nodig?

Ook het lectoraat Digital Life (zie http://www.digitallifecentre.nl/) moet haar bestaansrecht als sub-merk kunnen aantonen en onderbouwen, als volgt:

  1. Het sub-merk draagt bij aan versterking van de reputatie van de HvA als grootstedelijke kennisinstelling.
  2. Het vergroot de vindbaarheid en herkenbaarheid voor externe doelgroepen.
  3. Het draagt bij aan het realiseren van de missie en strategische doelen van de HvA.
  4. De kosten die gemaakt worden voor het inrichten en beheren van het sub-merk zijn proportioneel en te verantwoorden.
  5. De presentatie van het sub-merk past binnen de design-kaders van de HvA.

Het opzetten van een strategisch communicatie-/marketingplan is in dit kader van grote waarde voor Digital Life.

Onderzoeksvraag:
‘Hoe ziet een strategisch onderbouwd marketing/communicatieplan eruit voor het lectoraat Digital Life zodat dit aansluit bij de HvA-missie en toekomstbestendig is?

Ervaring opdoen in het opzetten, schrijven, onderbouwen en formeren van een strategisch communicatie-/marketingplan – inclusief SWOT analyse (?), geldt als essentiële vaardigheid voor de hedendaagse communicatieprofessional – ongeacht de sector/ bedrijf/ instelling. Elke organisatie wordt tegenwoordig geacht na te denken vanuit een commercieel perspectief, niet alleen commerciële, creatieve bedrijven. Zodoende verruim je als student je blikveld en expertise en leer je in deze afstudeeropdracht een communicatieplan te schrijven voor een semi-profit/ onderwijsinstelling.

Competenties die je daarbij ontwikkelt, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, plannen, doelen stellen, flexibiliteit, stressbestendigheid, communiceren, samenwerken, visieontwikkeling, leervermogen en eigenaarschap tonen.


Lectoraat Digital Life

Contact: Leontine Born (l.k.m.born@hva.nl)

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 19 oktober 2020