Programma Ondernemerschap

Ondernemerschap in het voortgezet onderwijs

5 jaar

In het vo is er veel aanbod van ondernemerschapsonderwijs. De evidentie over de effecten van (de didactiek van) ondernemerschapsonderwijs op leeruitkomsten is beperkt. Hier zullen we een bijdrage aan leveren door eerst het bestaand aanbod van ondernemerschapsonderwijs, wat vooral bestaat uit het opzetten van miniondernemingen (smal ondernemerschapsonderwijs), in het vo te analyseren. De input zullen we gebruiken om een evidence-based (breed) ondernemerschapsprogramma te ontwikkelen. Waar we vervolgens een kwantitatief effectonderzoek naar zullen doen. Hierbij zullen we gebruik maken van een zelfontwikkeld meetinstrument om het gedrag van vo-leerlingen in termen van ondernemerschapsintenties, -houdingen en -vaardigheden inzichtelijk te maken.

Researchers

Sultan Göksen-Olgun (PhD)

Link NWO: Toekenningen | NWO

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 25 mei 2022