LO in Beweging

  K. Koenders (Kick)

Docent-onderzoeker | projectleider onderzoekslijn 3
Kick Koenders ALO HvA
Telefoon:
+31634208759
Email:
k.koenders@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Kick Koenders werkt bij de HvA aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Hij houdt zich onder andere bezig met het verzorgen van onderwijs, curriculumontwikkeling en nascholing. Daarnaast is hij projectleider bij het lectoraat Bewegen In en Om School.

Vanuit zijn projectleidersrol bij het lectoraat Bewegen In en Om School begeleidt Kick schoolteams bij het komen tot een dynamische schooldag op maat. Een traject waarbij scholen op basis van evidence based elementen keuzes maken over de inzet van meer bewegen in en om school. Met het vergroten van het aanbod van bewegen in en om school is het logisch dat er ook een verandering plaatsvindt in de positionering en rol van de docent Bewegingsonderwijs. Vanuit de verschillende rollen draagt Kick bij aan deze beweging.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database