Legal Tech Lab

Legal Tech Track

Als HBO-Rechten student kun je tijdens de opleiding de Legal Tech Track volgen om je te verdiepen in de toepassing van ICT om juridische processen te verbeteren.

Wat levert het je op?

 • Je ontwikkelt jezelf tot legal tech expert.
 • Bij het vinden van een stage (studiejaar 3) en afstudeeropdracht (studiejaar 4) krijg je voorrang bij de hoogwaardige partnerorganisaties van het Legal Tech Lab.
 • Na je opleiding kun je jezelf op aantoonbare wijze onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Na het afronden van deze track, ontvangen studenten een certificaat waarmee ze zich als een legal tech specialist kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Benieuwd?

Lees de ervaringen van andere studenten en bekijk de onderzoeksopdrachten van je medestudenten.

Illustratie legal tech

Wat zijn de vereisten?

De vereisten hangen af van het studiejaar waarin je de opleiding HBO-Rechten begonnen bent.

Dan zijn de vereisten als volgt:

 • Jaar 1:
  Minimaal een 7 voor de beroepsopdracht ‘Beslissen met Legal Tech’ (onderdeel van blok 4 Vrije tijd).
 • Jaar 2:
  Minimaal een 7 voor de beroepsopdracht ‘Digitaal Europa’ (onderdeel van blok 7/8 Europa & Privacy).
  Minimaal een 7 voor de beroepsopdracht ‘Toegang tot het recht met legal design 1’ (onderdeel van blok 7/8 Expeditie & Expositie).
  Minimaal een 7 voor de beroepsopdracht ‘Toegang tot het recht met legal design 2’ (onderdeel van blok 7/8 Expeditie & Expositie).
 • Jaar 3:
  Het met minimaal een voldoende hebben afgerond van de minor Legal Consultancy & Analytics óf de minor Juridische uitdagingen in de digitale samenleving, óf een andere minor met een duidelijke ICT-component (zoals de minor 'Het internet is stuk' of beoordeling op maat).
 • Jaar 3/4:
  Het met minimaal een voldoende hebben afgerond van een stage in jaar 3 op het gebied van Legal Tech óf een afstudeerstage in jaar 4 waarin Legal Tech centraal staat.
  Naast je opleiding neem je deel aan twee extra-curriculaire activiteiten op het gebied van legal tech, vanaf jaar 2.

Dan zijn de vereisten als volgt:

 • Jaar 1:
  Geen bepaalde eisen.
 • Jaar 2:
  Minimaal een 7,5 voor het vak ICT en Recht.
  Minimaal een 7,5 voor het vak Het Lab.
 • Jaar 3:
  Je volgt een minor waar legal tech een onderdeel van is. Bijvoorbeeld de minor Legal Consultancy and Analytics of de minor Juridische Uitdagingen in een Digitale Samenleving.
  Je volgt een legal tech stage (en rond deze af met een voldoende). Bijvoorbeeld bij één van de partnerorganisaties van het Legal Tech Lab.
  Of je maakt in jaar 4 een afstudeeropdracht bij een legal Ttch organisatie (en rond deze af met een voldoende). Bijvoorbeeld bij één van de partnerorganisaties van het Legal Tech Lab.
 • Jaar 4:
  Minimaal een 7,5 voor het vak Juridisch in Control.
  Je maakt je afstudeeropdracht bij een legal tech organisatie (en rond deze af met een voldoende). Bijvoorbeeld bij één van de partnerorganisaties van het Legal Tech Lab.
  Dit hoeft niet als je in jaar 3 reeds een legal tech stage hebt gevolgd (afgerond met een voldoende). Bijvoorbeeld bij één van de partnerorganisaties van het Legal Tech Lab.
  Naast je opleiding neem je deel aan ten minste een legal tech activiteit, zoals een Legal Tech challenge.

Hoe vraag ik een LTL certificaat aan?

Na succesvolle afronding van de Legal Tech Track ontvang je een certificaat. Deze vraag je zelf aan door email te sturen naar teamassistenten-hbo-rechten@hva.nl. In het onderwerp vermeld je ‘Aanvraag Legal Tech Track certificaat’. Je voegt toe als bijlagen:

 • Een uitdraai van je cijferlijst in SIS (inclusief de voldoende voor je minor)
 • Het beoordelingsformulier van je stage op het gebied van legal tech of het boordelingsformulier van je afstuderen op het gebied van legal tech
 • Bewijs van deelname van de legal tech activiteit(en) die je hebt bezocht

Contact

Heb je vragen over de Legal Tech Track, neem dan contact op met Sarah de Bouter of Nikita Geerlings, teamassistenten HBO-Rechten.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 3 juli 2023