Legal Tech Lab

Stages en afstudeeropdrachten

Speelt er in uw organisatie een vraagstuk rondom het toepassen van legal tech in de praktijk? Mogelijk dat een HvA-student dit vraagstuk kan aanpakken tijdens de stage of afstudeeropdracht.

Illustratie

De stage en de afstudeeropdracht zijn altijd praktijkgericht: het verbetert de praktijksituatie bij u als opdrachtgevende organisatie. Een stagiair brengt vaak een frisse, vernieuwende blik met zich mee. Verschillende studenten HBO-Rechten volgen de zogeheten Legal Tech Track, waarmee zij zich ontwikkelen tot legal tech expert. Het inzetten van een stagiair kan uw organisatie helpen bij het, met behulp van ICT, verder verbeteren van juridische processen.

Stage

  • Gewijd aan het opdoen van nieuwe praktijkervaring in het juridisch werkveld
  • Derdejaarsstudent HBO-Rechten
  • Duurt 20 weken
  • 4 dagen per week (op vrijdag terugkomdag)
  • Stage start in februari of september

Afstuderen

  • Gewijd aan het uitvoeren van onderzoek in het juridisch werkveld
  • Vierdejaarsstudent HBO-Rechten of tweedejaarsstudent master Legal Management
  • Duurt 20 weken
  • 5 dagen per week (minimaal 3)
  • Afstudeeropdracht start meestal in februari

Neem contact op met Sarah de Bouter of Nikita Geerlings om uw legal tech vraagstuk aan te bieden als stage of afstudeeropdracht.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 3 juli 2023