Legal Tech Lab

Ivar Timmer persoonlijk lector Legal Management & Technology

23 aug 2021 09:00 | Faculteit Maatschappij en Recht

Het College van Bestuur van de HvA heeft Ivar Timmer per 1 augustus 2021 benoemd tot persoonlijk lector Legal Management & Technology. Timmer onderzoekt hoe technologie in de rechtspraktijk zinvol en verantwoord kan worden ingezet. Het Legal Tech Lab van de HvA, waaraan een groot aantal partnerorganisaties uit alle sectoren van de rechtspraktijk verbonden is, biedt hiervoor een praktijkgerichte onderzoeksomgeving.

Het doel van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis over verantwoorde inzet van technologie ter ondersteuning van juridische processen, zoals vergunningverlening, bezwaarbehandeling, contractering en juridische advisering. De specialistische software-technologie waarmee dit gebeurt wordt legal tech genoemd.

Timmer: “Ik ben heel blij dat ik met deze aanstelling het onderzoek naar de kansen én risico’s met betrekking tot de inzet van technologie in de rechtspraktijk kan intensiveren. Goed ontworpen technologie kan de toegankelijkheid van het recht vergroten en het werk van juridische professionals efficiënter en effectiever maken. Slecht ontworpen technologie doet juist het tegenovergestelde, zoals de toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk heeft gemaakt. Onderzoek naar de voorwaarden waaronder je technologie in de rechtspraktijk goed kunt inzetten is dan ook uiterst belangrijk en actueel.”

Ivar Timmer

Gigabytes aan documenten

In het onderzoek is veel aandacht voor de inzet van beslissingsondersteunende systemen (‘juridische beslisbomen’), die juridische advisering of het opstellen van documentatie kunnen ondersteunen. Ook de mogelijkheden van software voor de analyse van grote hoeveelheden documentatie vormt een belangrijk onderzoeksgebied.

Timmer: “Op het gebied van beslissingsondersteunende systemen hebben we de afgelopen jaren onder meer een intensieve samenwerking met verschillende gemeenten en provincies opgezet. Dat heeft bij de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld geleid tot systemen die burgers in een bezwaarprocedure vooraf een betrouwbare inschatting geven van hun rechtspositie. Zo weten burgers snel waar ze aan toe zijn. Er zijn veel toepassingsmogelijkheden voor dit soort systemen, zowel voor ondersteuning van dienstverlening aan burgers, als voor intern gebruik binnen de gemeente. De komende jaren zullen we ook gaan kijken hoe en waar software voor grootschalig documentenonderzoek binnen organisaties zinvol kan worden ingezet. Dit type software wordt steeds belangrijker, omdat het in de rechtspraktijk regelmatig voorkomt dat er in een onderzoek gigabytes tot terabytes aan informatie moeten worden doorzocht. We gaan organisaties helpen met de vraag hoe zij dit type technologie zinvol en verantwoord kunnen inzetten.”

Hbo-juristen van de toekomst

Legal Tech is ook een belangrijk thema in het onderwijs van de HvA. Timmer ontving eerder al een Comenius-subsidie voor de innovatie van het onderwijs in Legal Tech en was initiatiefnemer voor de oprichting van de Legal Tech Alliantie, waarbinnen alle Nederlandse HBO-Rechtenopleidingen samenwerken aan de verbetering van het onderwijs in technologie aan hbo-juridische professionals.

“Binnen de bachelor HBO-Rechten hebben we de afgelopen jaren de aandacht voor technologie al sterk vergroot. In onze visie is het essentieel dat moderne juridische professionals kennis hebben van technologie en ten minste op hoofdlijnen begrijpen wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt.”

Artificial intelligence

Het onderzoek van het lectoraat is via het Legal Tech Lab onderdeel van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI). Timmer: “Veel legal tech-applicaties zijn in feite toepassingen van kunstmatige intelligentie, waardoor de verbinding met het CoE AAI een logische is. Vanuit onze deelname kunnen we ook een verbindende rol spelen met andere opleidingen die willen werken aan de AI-readiness van hun studenten.”

Persoonlijk lector

De HvA is de eerste hogeschool in Nederland die persoonlijk lectoren benoemt. Persoonlijk lectoren krijgen de ruimte en faciliteiten om gedurende vijf jaar een onderzoeksprogramma vorm te geven, waarmee zij zich verder ontwikkelen als autoriteit op hun vakgebied. Na afloop van de vijf jaar krijgen succesvolle programma’s een definitieve plaats in de onderzoeksprogrammering van de HvA.