Legal Tech Lab

Anne Bartlema

Testimonial

Anne Bartlema

"Ik loop stage bij Arbeidsmarktresearch (ARR), een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam dat verbonden is aan de vakgroep Arbeidsrecht. ARR ontwikkelt digitale, juridische kennissystemen op het gebied van arbeidsrecht."

"Ik denk dat kennissystemen een groot deel gaan uitmaken van de advocatuur in de toekomst."

Anne Bartlema - Stagiair bij Arbeidsmarktresearch

"Een voorbeeld hiervan is de website magontslag.nl, die via interactieve beslisbomen een uitgebreide inschatting geeft of er een redelijke grond voor ontslag is. Op dit moment ben ik bezig met de ontwikkeling van een interactieve beslisboom die de vraag ‘mag ik vakantiedagen laten uitbetalen?’ gaat beantwoorden. Hiervoor inventariseer ik welke uitzonderingen en voorwaarden er zijn en formuleer ik de vragen die de werknemer gaat beantwoorden. Ik vind het echt leuk om bij ARR stage te lopen. Ik denk namelijk dat kennissystemen een groot deel gaan uitmaken van de advocatuur in de toekomst."

Logo Arbeidsmarktresearch