Legal Tech Lab

Technologie en de gemeentelijke juridische functie

Impact van technologie op werk gemeentejuristen: belangrijk en urgent

16 apr 2021 10:14 | Faculteit Maatschappij en Recht

Technologie verandert de gemeentelijke praktijk. Cyberaanvallen, 5G, de opkomst van elektrisch rijden en de inzet van algoritmen ter ondersteuning van besluitvorming zijn slechts enkele voorbeelden van technologische ontwikkelingen die gemeenten voor beleidsmatige en organisatorische uitdagingen stellen. Aan al deze ontwikkelingen zijn juridische vraagstukken verbonden. Nieuwe wetgeving kent bovendien regelmatig belangrijke technologische aandachtspunten, bijvoorbeeld op het gebied van digitale toegankelijkheid. De impact van digitalisering en technologische ontwikkelingen op het werk van gemeentelijke juridische professionals is dan ook groot en zal de komende jaren, met toenemende beschikbaarheid van data en mogelijkheden voor de inzet van artificiële intelligentie, verder toenemen. Dit vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van gemeentelijke juridische professionals.

Vanuit het Legal Tech Lab heeft het lectoraat Legal Management, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onderzoek gedaan naar de impact van digitalisering en technologische ontwikkelingen. Het onderzoek zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij en creëert overzicht, door een indeling van technologie in vier verschillende niveaus. Het biedt handvatten voor het inrichten van een toekomstbestendige gemeentelijke juridische functie, die effectief adviseert over technologische ontwikkelingen in de externe omgeving en tegelijkertijd technologie benut om gemeentelijke dienstverlening vanuit burgerperspectief effectief, transparant en rechtvaardig te ondersteunen.

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Ivar Timmer.