Legal Tech Lab

ING en HvA: samenwerking op verschillende fronten

23 okt 2020 10:41 | Faculteit Maatschappij en Recht

Voor juridische afdelingen van financiële instellingen is legal tech een actueel thema. ING is daarom partner in het Legal Tech Lab van de HvA. Vanuit dit partnerschap wordt op verschillende fronten en niveaus samengewerkt. Zo bevordert de Corporate Legal Department (CLD) van ING al enkele jaren dat juridische professionals de master Legal Management kunnen volgen.

Het intelligent organiseren van juridische werkzaamheden, ondersteund door technologie, is hierbinnen een centraal thema. Inmiddels mogen twee medewerkers zich master of Legal Management noemen en bevinden drie medewerkers zich in de afrondende fase van de master. De samenwerking houdt hier niet op. ING treedt periodiek op als opdrachtgever voor een legal tech stage of onderzoeksopdracht voor studenten van de bachelor HBO-Rechten.

Recent verzorgde onderzoeker Ivar Timmer ook een training legal service design voor 15 juridische professionals van CLD. Door een combinatie van een introductievideo, eigen analyse en twee online sessies werkten medewerkers in teamverband aan het verbeteren van processen binnen hun eigen praktijk.

Ivar Timmer: “Uiteindelijk speelt bij het verbeteren van processen tegenwoordig altijd technologie een rol. Succesvolle implementatie staat of valt echter met een goed beeld van het onderliggende proces. In onze trainingen legal service design leggen we hierop de nadruk. Pas daarna komt de vraag hoe technologie een rol kan spelen aan bod.”

Niels Lamers, manager Corporate Law Support ING: “Procesoptimalisatie en toepassing van technologie zijn zaken waar we in ons team continu aandacht aan besteden. Ondanks de waan van de dag, maken we tijd vrij om onze werkzaamheden en diensten klantvriendelijker, efficiënter en kwalitatief beter te maken. De master Legal Management opleiding voor onze teamleden, een frisse blik van stagiairs en een gezamenlijke legal service design training zorgen voor een waardevolle bijdrage hieraan.”

Logo ING
Logo Hogeschool van Amsterdam