Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  dr. A.P.M. Veldboer (Lex)

Lector Stedelijk Sociaal Werk en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad
Telefoon:
0621157589
Email:
a.p.m.veldboer@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Afwezig:
Vrijdag

Social media:
Website:
Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk
Ga naar HvA Research Database

Lex Veldboer is sinds voorjaar 2017 lector Stedelijk Sociaal Werk. Daarnaast is hij sinds 2023 Wetenschappelijk Directeur van het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. Ook is hij penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Als lector gaat zijn aandacht uit naar sociaal werk in achterstandswijken in de stedelijke agglomeratie. Deze wijken worden in Amsterdam ook wel aangeduid als ‘ontwikkelwijken’. Het zijn gebieden met veel sociale uitsluiting en armoede, een grote etnische diversiteit, een geringe sociale organisatie en veel organisatorische complexiteit. Sociaal werkers, andere professionals en vrijwilligers werken hier onder moeilijke omstandigheden samen om de positie van stadsbewoners op achterstand te verbeteren. Hoe doen ze dat en welke dilemma’s komen ze daarbij tegen? En welke initiatieven rond outreachend werken, preventie, nabijheid en informele ondersteuning dragen daadwerkelijk bij aan het terugdringen van sociale uitsluiting in deze gebieden? Naast de coördinatie van het onderzoek en de daaraan verbonden ontwikkeltrajecten van het ‘stedelijke’ lectoraat en de ‘regionale’ werkplaats is Veldboer tevens als scriptiebegeleider betrokken bij de masters Social Work en Urban Management.

Lex Veldboer studeerde Opbouwwerk aan de Sociale Academie Twente (propedeuse) en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de betrokkenheid van middenklasse-bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden bij hun buurtgenoten. Tussen 2004 en 2014 was hij verbonden aan de programmagroep Political Sociology van de UvA. Voorafgaand aan het lectorschap was hij senioronderzoeker en programmaleider bij het HvA-lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Eerder was hij als onderzoeker werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (bijzondere leerstoel Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk) en bij meerdere onderzoeksinstellingen, waaronder het Verwey-Jonker Instituut. Midden jaren negentig werkte hij enkele jaren als beleidsmedewerker bij de Gemeente Amsterdam op het gebied van verslavingszorg.

Eerder onderzoek van Veldboer richtte zich op uiteenlopende vraagstukken rond de sociale en fysieke wijkaanpak. Hoe leven mensen samen in gemengde wijken? Wat zijn de effecten van stedelijke vernieuwing? Ervaren bijstandsgerechtigden de verplichte tegenprestatie als fair? Hij heeft hierover (onder meer met Jan Willem Duyvendak, Radboud Engbersen en Reinout Kleinhans) gepubliceerd in rapporten, boeken en in diverse nationale en internationale tijdschriften.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database